EUROSPORT
PRIVACY BELEID
Herzien in mei 2018
Legal
Privacybeleid
09/10/2019 OM 12:42
onze apps voor verschillende apparaten en via de levering van onze entertainmentdiensten, video’s en digitale inhoud op ons platform en platforms van derden (de “Eurosport-diensten”), hoe we die informatie gebruiken, met wie we het delen en hoe we die informatie beschermen.
Lees het volgende aandachtig om onze standpunten en werkwijzen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij hiermee omgaan. Door onze websites, apps en Eurosport-diensten te blijven gebruiken of door u aan te melden voor onze diensten, bevestigt u dat u dit privacy beleid volledig hebt gelezen en begrepen.
Overzicht
Wij respecteren uw recht op privacy en we zullen niet meer informatie vragen of verzamelen dan we nodig hebben om de diensten die u van ons vraagt te leveren. Onze algemene doelstelling is ervoor te zorgen dat onze verzameling en ons gebruik van persoonlijke informatie passend is bij de levering van de diensten en voldoet aan de wetten inzake persoonsbescherming van toepassing.
Meer informatie over hoe we dit doen wordt hieronder in ieder paragraaf van ons privacy beleid beschreven:
Wie wij zijn
Informatie vallend onder dit Privacy Beleid
Kinderen
De persoonlijke informatie die we over u verzamelen
Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?
Hoe delen we uw persoonlijke informatie en met wie delen we deze informatie
Internationale overdracht van informatie
Cookies
Beveiliging
Bewaren van gegevens
Uw rechten
Sites van derden
Wijzigingen aan dit Privacy Beleid
Klachten, vragen en suggesties
Wie wij zijn
Eurosport SAS, aandelenvennootschap gevestigd te 3 rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy les Moulineaux Cedex 9, Frankrijk (ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 353 735 657) is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens van de websites en mobiele applicaties van Eurosport, met uitzondering van de inschrijvingsdienst van Eurosport Player en de bijbehorende website en mobiele applicatie van de Eurosport Player dienst. DPlay Entertainment Limited, gevestigd te Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londen W4 5YB, Verenigd Koninkrijk (ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 09615785) is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens van de Eurosport Player dienst en de bijbehorende website en mobiele applicatie van de Eurosport Player dienst. De door Eurosport SAS en DPlay Entertainment Limited verleende diensten worden tezamen Eurosport Services” genoemd. Eurosport SAS en DPlay Entertainment Limited zijn elk en afzonderlijk verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die op hen van toepassing zijn in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Eurosport SAS en DPlay Entertainment Limited worden beide in dit privacybeleid aangeduid als Eurosport”, wij”, ons” of ”onze”. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@discovery.com.
Informatie vallend onder dit Privacy Beleid
Dit Privacy Beleid omvat alle persoonlijke gegevens die door Eurosport.
Wanneer we het hebben over "persoonlijke gegevens" of "persoonlijke informatie" bedoelen we informatie die (ofwel alleen of in combinatie met andere informatie, door ons wordt vastgehouden) u als persoon kan identificeren (direct of indirect). Persoonlijke informatie kan onder anderen uw naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, computer-IP-adres, telefoonnummer, gegevens over betaalkaarten, gebruikers gegenereerde inhoud of inloggegevens bevatten en technische informatie van de apparaten die u gebruikt om Eurosport-diensten te ontvangen. Raadpleeg de paragraven “Informatie die u ons geeft” and “Informatie die we over u verzamelen” voor meer informatie over welke persoonlijke informatie we verzamelen afhankelijke van hoe u de Eurosport-diensten gebruikt.
Kinderen
U moet 18 jaar of ouder zijn om u aan te melden voor onze diensten. Onze Sites en diensten zijn niet gericht op kinderen en we verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen.
Bent u een kind en we komen erachter dat we onopzettelijk persoonlijke informatie over u hebben verzameld via onze Sites, dan zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen.
Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@discovery.com indien u erachter komt dat we onopzettelijk persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind.
Welke informatie verzamelen wij over u?
We verzamelen informatie over u uit verschillende bronnen.
Informatie die u ons geeft
Wanneer u de Eurosport-diensten gebruikt of u hier toegang tot verschaft, bijvoorbeeld wanneer u:
een account aanmaakt om u te abonneren op de Eurosport-diensten;
zich aanmeldt voor een nieuwsbrief;
een Eurosport Pass of Eurosport Bundled Pass (inclusief als dat via derden is) aanschaft;
deelneemt aan een online wedstrijd van ons; of
een vragenlijst invult,
dan verzamelen we persoonlijke informatie over u.
Wanneer u een account aanmaakt voor het gebruik van de Eurosport-diensten, omvat de persoonlijke informatie die u ons geeft uw:
naam;
e-mailadres;
wachtwoord voor de Eurosport-diensten;
favoriete sporten;
taal; en
indien u het Eurosport Player deel van de Eurosport-diensten gebruikt (bijvoorbeeld, u koopt een Eurosport Pass of Eurosport Bundled Pass), factuuradres en –land en betalingsinformatie.
Het is noodzakelijk dat u deze persoonlijke gegevens verstrekt om de Eurosport-diensten te gebruiken. Indien u deze persoonlijke informatie niet kunt verstrekken, kunnen we u de Eurosport-diensten waar een account voor nodig is niet aan u leveren.
Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief verzamelen we uw:
naam; en
e-mailadres.
Wanneer u deelneemt aan een online- wedstrijd van ons of een vragenlijst invult, verzamelen we de persoonlijke informatie van de onlineformulieren die door ons aangeleverd worden.
Informatie die we over u verzamelen
Wanneer u onze Sites bezoekt, ongeacht of u een account voor Eurosport-diensten gebruikt of niet, gebruiken we cookies en andere technologieën om automatisch de volgende informatie te verzamelen:
Technische informatie, inclusief uw IP-adres, uw inloggegevens, browser type en -versie, apparaat identificatie, locatie- en tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, pagina response tijden en download fouten;
Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u bezoekt voor en na onze website en producten die u bekeken of gezocht heeft;
Lengte van de bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en met uw muis over een locatie gaan) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina.
Als u van Eurosport Service het gedeelte Eurosport Player gebruikt, zullen we informatie verzamelen over hoe u de Eurosport Player gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot uw videogebruik en het afspelen van video’s, inloggen en uitloggen, afspeelfouten en browse-informatie
Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en hoe u kunt controleren welke cookies worden gebruikt, raadpleegt u ons Cookie Beleid hieronder.
Indien u geen persoonlijke gegevens aanlevert
Indien u de persoonlijke informatie die we verplicht zijn te verzamelen, bij wet of in het kader van een contract dat we met u hebben, niet aanlevert wanneer dit gevraagd wordt, is het mogelijk dat we het contract, dat we hebben of met u proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u de Eurosport-diensten te leveren), niet tot uitvoer kunnen brengen. In dat geval moeten we het product of de dienst die u van ons afneemt annuleren, maar we zullen u hier in dat geval op dat moment over informeren.
Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
Hoe gebruiken wij persoonsgegevens hiervoor?
Wat is de rechtsgrondslag voor ons om uw informatie op deze manier te verwerken?
Uw account aan te maken en te beheren.
We moeten uw persoonlijke informatie (zoals uw e-mailadres en wachtwoord) gebruiken om uw account op te zetten en te beheren (bijvoorbeeld door u wachtwoordherinneringen of kennisgevingen van wijzigingen in uw accountgegevens te versturen).
Uw persoonlijke informatie op deze manier gebruiken is nodig om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen nadat u een Eurosport-toegangspas heeft aangeschaft.
U toegang te geven tot de Eurosport-inhoud die u heeft gekocht.
Wij zullen uw persoonlijke informatie moeten gebruiken waar dit nodig is voor ons om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u een Eurosport-toegangspas heeft gekocht en we moeten controleren of u hiervoor in aanmerking komt en u de inhoud aanleveren waar u een rechtsgeldig verzoek voor heeft ingediend.
Het gebruik van uw persoonlijke informatie op deze manier is noodzakelijk voor ons om onze contractuele verplichtingen uit te voeren, wanneer u een Eurosport-toegangspas heeft gekocht.
Contact met u op te nemen wanneer u een prijs heeft gewonnen in een van onze wedstrijden.
We zullen uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres of postadres) moeten gebruiken om u op de hoogte te stellen als u een prijs heeft gewonnen nadat u heeft deelgenomen aan een van onze wedstrijden.
Uw persoonlijke informatie op deze manier gebruiken is nodig om onze contractuele verplichtingen uit te voeren wanneer u aan een wedstrijd heeft deelgenomen en het is ook in ons legitieme belang u het voordeel te geven waar u recht op heeft en we zijn van mening dat uw belangen en fundamentele rechten onze legitieme belangen niet overstemmen (of opheffen).
Afhandelen van uw vragen en verzoeken.
We zullen uw persoonlijke informatie (zoals uw contactgegevens) moeten gebruiken om u te helpen bij vragen en verzoeken, bijvoorbeeld indien u de klantenservice belt voor hulp of ondersteuning, dan zouden we op dat moment uw contactgegevens en bepaalde informatie over uw account moeten verwerken.
Uw persoonlijke informatie op deze manier gebruiken is in ons legitiem belangbij het beantwoorden van uw vragen en verzoeken en we zijn van mening dat uw belangen en fundamentele rechten onze legitieme belangen niet overstemmen (of opheffen).
U marketinginformatie verstrekken over de Eurosport-diensten (mits u hiermee heeft ingestemd).
Wij zullen uw persoonlijke informatie (zoals uw e-mailadres of andere contactgegevens) moeten gebruiken om u te informeren over de Eurosport-inhoud waarin u geïnteresseerd bent of om u de kans te bieden om deel te nemen aan wedstrijden of vragenlijsten.
We moeten uw contactgegevens gebruiken om u informatie te sturen over de Eurosport-inhoud, wedstrijden en vragenlijsten die voor u van belang kunnen
We zullen uw toestemming vragen voordat we uw gegevens op deze wijze verwerken.
Het combineren van informatie die we ontvangen en verzamelen (bijv. uit uw surfgedrag en aankoopgeschiedenis) om uw interesses en voorkeuren te begrijpen.
Wij kunnen de informatie die we over u ontvangen en verzamelen combineren om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen, zodat wij u een ervaring kunnen bieden die is afgestemd op deze interesses en voorkeuren. We kunnen dit bijvoorbeeld doen door u Eurosport- toegangspassen aan te bieden waar u waarschijnlijk in geïnteresseerd bent, of u gepersonaliseerde aanbiedingen en acties per e-mail toe te sturen (indien u ermee in heeft gestemd onze e-mails te ontvangen), of inhoud aan te bieden die bij uw interesses past, op onze Sites of Eurosport-diensten of op andere websites en we zullen een scala aan technologieën gebruiken om dit te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we onze reclame aanpassen om ervoor te zorgen dat bepaalde reclameboodschappen worden getoond als een bepaald publiek waarschijnlijk kijkt of, met betrekking tot Facebook, het gebruik van Facebook Custom Audience service door uw e-mailadres in een beschermd format te delen met Facebook zodat we u aan een doelgroep kunnen toevoegen aan wie we op Facebook relevante reclame aanbieden of het creëren van een doelgroep van andere Facebookgebruikers, gebaseerd op de informatie van uw Facebookprofiel. U kunt u afmelden voor Facebook Custom Audiences via de privacyinstellingen op uw Facebook of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@discovery.com.
Het is in ons legitiem belang om naar uw voorkeuren te kijken, die we afleiden van uw surfgedrag en aankopen, zodat we onze diensten en advertenties kunnen personaliseren, om beter tegemoet te komen aan uw behoeften als klant, mits dit overeenkomt met uw marketingkeuzes (raadpleeg ons onderstaand paragraaf over het voorkomen van het gebruik van uw persoonlijke informatie voor directe marketingdoeleinden) en we zijn van mening dat uw belangen of fundamentele rechten onze legitieme belangen niet overstemmen (of opheffen).
Voldoen aan wettelijke eisen
We moeten soms persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan wij onderworpen zijn (bijvoorbeeld belasting- of financiële rapportagevereisten).
We moeten uw persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die ons opgelegd worden.
Uw betalingen verwerken en beschermen tegen frauduleuze transacties.
We moeten uw persoonlijke informatie verwerken zodat u uw abonnementen kunt betalen en/of een waardebon kunt innen voor een abonnement en om uw betalingen veilig te houden en te beveiligen tegen frauduleuze transacties.
Het is in ons legitiem belang om persoonlijke informatie te verwerken om betalingen te kunnen verwerken en de betalingen van onze klanten veilig te houden en we zijn van mening dat uw belangen of fundamentele rechten onze legitieme belangen niet overstemmen (of opheffen)..
Uw persoonlijke informatie verwerken, waar dit nodig is om onze websites veilig te houden.
We verwerken uw persoonlijke informatie om onze websites veilig te houden en te beschermen tegen illegale of frauduleuze activiteiten, zoals cyberaanvallen.
Het is in ons legitiem belang om te controleren hoe onze websites worden gebruikt om fraude, andere misdrijven en misbruik van onze websites te detecteren en te voorkomen. Dit helpt ons om ervoor te zorgen dat u onze websites veilig kunt gebruiken en we zijn van mening dat uw belangen of fundamentele rechten onze legitieme belangen niet overstemmen (of opheffen)..
Een actuele suppressielijst bij te houden, wanneer u niet op contact bent gesteld, zodat we u niet per ongeluk opnieuw contact met u opnemen.
We begrijpen dat u er wellicht geen voorkeur aan geeft dat wij contact met u opnemen betreffende details van onze producten, diensten of promoties. We houden een overzicht bij van uw voorkeuren om ervoor te zorgen dat we u niet contacteren als u ons dit niet heeft gevraagd. Wij hebben wellicht een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig (zoals uw naam en e-mailadres) om dit te kunnen doen.
Het is in ons legitiem belang om persoonlijke informatie zo te verwerken dat wij een up-to-date suppressielijst hebben zodat wij zeker zijn dat wij u niet benaderen als u ons dat niet heeft gevraagd en we zijn van mening dat uw belangen of fundamentele rechten onze legitieme belangen niet overstemmen (of opheffen).
Ervoor zorgen dat we u van de juiste inhoud voorzien, op basis van uw locatie.
We gebruiken uw locatie-informatie om ervoor te zorgen dat we u van de juiste inhoud voorzien op basis van uw locatie (bijv. in bepaalde landen hebben we uitsluitend de rechten om bepaalde inhoud te tonen of dat we u naar de landspecifieke versie van onze Eurosport-diensten doorsturen).
Het is in ons legitiem belang om persoonlijke informatie te verwerken om ervoor te zorgen dat we u de inhoud tonen die specifiek is voor uw locatie en we zijn van mening dat uw belangen of fundamentele rechten onze legitieme belangen niet overstemmen (of opheffen).
Indien u in de EU woont heeft u het recht uw Eurosport-diensten te bekijken wanneer u een ander EU-land bezoekt, mits we het land waar u woont hebben gecontroleerd.
Indien u in de EU woont zullen we informatie, inclusief uw IP-adres en betalingsinformatie, gebruiken om ons ervan te verzekeren dat u het recht heeft om uw Eurosport-diensten te bekijken wanneer u een ander EU-land bezoekt.
Indien u in de EU woont heeft u het recht om uw Eurosport-diensten te bekijken wanneer u een ander EU-land bezoekt mits we het land waar u woont hebben gecontroleerd en we zijn wettelijk verplicht om uw informatie voor dit doel te verwerken. Het is in ons legitiem belang om uw persoonlijke informatie op deze wijze te verwerken en we zijn van mening dat uw belangen of fundamentele rechten onze legitieme belangen niet overstemmen (of opheffen).
De Eurosport Services te updaten en te verbeteren, inclusief, maar niet beperkt tot onze content, functies, programmering, technologie en producten.
We analyseren uw videogebruik, afspelen en algemene gwoontes van het kijken, en aggregeren uw persoonlijke informatie met de persoonlijke informatie van andere gebruikers om inzich te krijgen in de manier van kijken, zoals publieksprofielen en topprogramma’s of content.
Het is in ons legitieme belang om persoonlijke informatie te verwerken om de Eurosport Services te updaten en te verbeteren, en zijn van mening dat de voordelen hiervan zwaarder wegen en uw rechten en belangen niet onevenredig schaden.
Wie kan uw persoonlijke informatie gebruiken?
Uw persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer u zich abonneert op de Eurosport-diensten. Uw persoonlijke informatie is bedoeld voor Eurosport, en wordt onder bepaalde omstandigheden met anderen gedeeld.
Onze website zal, van tijd tot tijd, koppelingen bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd u er dan rekening mee dat deze websites hun eigen Privacy Beleid hebben en dat we geen controle hebben over hoe ze uw persoonlijke informatie gebruiken. U dient het Privacy Beleid van websites van derden te controleren voordat u hen persoonlijke informatie toestuurt.
We delen uw persoonlijke informatie met het onderstaand type organisaties van derden:
Eurosport dochtermaatschappijen
Wij delen uw persoonlijke gegevens met onze dochterondernemingen en holdingsmaatschappijen om u te voorzien van een klantenservice, uw betalingen te verwerken, uw voorkeuren te begrijpen, u informatie te sturen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn (mits dit overeenkomt met uw marketingkeuzes) en de andere activiteiten die in dit Privacy Beleid worden beschreven, uit te voeren.
Onze dienstverleners.
We gebruiken andere bedrijven, agenten of aannemers ("Service Providers") om namens ons diensten uit te voeren of om ons bij te staan in het uitvoeren van de Eurosport–diensten aan u. We zetten bijvoorbeeld dienstverleners in om:
marketing-, reclame-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te verlenen;
onze dienstverlening te personaliseren en te optimaliseren;
creditcardtransacties of andere betaalmethoden te verwerken;
klantenservice te bieden;
schulden te innen;
gegevens te analyseren en te verbeteren (inclusief gegevens over de interacties van gebruikers met onze dienstverlening); en
consumentvragenlijsten te verwerken en te beheren.
Om diensten te kunnen leveren, kunnen deze Dienstverleners toegang hebben tot uw persoonlijke informatie. We zullen onze dienstverleners echter uitsluitend van de informatie voorzien die nodig is voor het verrichten van de diensten en ze hebben uitsluitend toestemming om uw persoonlijke informatie overeenkomstig onze instructies te gebruiken.
Derden toegestaan door de wet
Onder bepaalde omstandigheden is het nodig dat wij uw persoonlijke informatie delen om aan wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen (wij zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke informatie vrij te geven aan de politie, justitie of administratieve overheden).
Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook aan derde partijen openbaarmaking, indien openbaarmaking zowel wettelijk is toegestaan en om onze rechten te beschermen of te verdedigen, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of uw rechten of die van het publiek te beschermen.
Derde partijen verbonden aan bedrijfsoverdrachten
Wij zullen uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden in het kader van een reorganisatie, herstructurering, fusie, overname of overdracht van activa, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt uw persoonlijke informatie te behandelen op een wijze die verenigbaar is met dit Privacy Beleid. Indien we betrokken zijn bij een bedrijfsoverdracht zult u achteraf per e-mail en/of via een rechtstreeks bericht op onze Sites geïnformeerd worden over wijzigingen van eigenaar of wijzigingen in gebruik van persoonlijke informatie, evenals wijzigingen van keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie.
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden.
Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan
De persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) (bijvoorbeeld in de VS). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER die voor ons (zie bijlage 2 voor een lijst van landen waar we Eurosport-diensten aanbieden) of voor één van onze dienstverleners werken (zoals onze groepsbedrijven in de VS).
Wees u ervan bewust dat landen buiten de Europese Economische Ruimte niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens bieden als in de Europese Unie, desondanks zal onze verzameling, opslag en gebruik van uw persoonlijke informatie onder dit privacy beleid blijven vallen.
Bij de overdracht van uw persoonlijke informatie buit de EER zullen we:
de standaard contractuele gegevensbeschermingsbepalingen, goedgekeurd door de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie buiten de EER, toevoegen aan onze contracten met deze derden (dit zijn de bepalingen die zijn goedgekeurd onder Artikel 46.2 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)); of
(indien relevant en daar waar de derde zich in de VS bevindt) ervoor zorgen dat ze onderdeel zijn van het Privacy Shield welke vereist dat ze een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden voor de persoonlijke gegevens die tussen Europa en de VS gedeeld worden; of
ervoor zorgen dat het land waar uw persoonlijke informatie verwerkt wordt, door de Europese Commissie volgens artikel 45 van de AVG, beschouwd wordt als “geschikt”.
U vindt meer informatie over de regels van gegevensoverdracht buiten de EER op de website van de Europese Commissie, waaronder het mechanisme waar wij op vertrouwen.
Uw rechten
U heeft het wettelijk recht om:
toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie die wij over u hebben;
de persoonlijke informatie die gedateerd of niet correct is bij te werken;
persoonlijke informatie die we over u hebben te verwijderen;
de manier waarop we uw persoonlijke informatie verwerken te beperken;
te voorkomen dat uw persoonlijke informatie voor directe marketingdoeleinden verwerkt wordt;
uw persoonlijke informatie beschikbaar te stellen aan leveranciers of diensten van derden;
een kopie te vragen van uw persoonlijke informatie die we over u hebben;
bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie; of
instructies te geven over het beheer van uw persoonlijke informatie na uw dood.
Indien u meer informatie wenst met betrekking tot deze rechten of u wilt u op een van deze rechten beroepen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@discovery.com. We zullen alle dergelijke verzoeken in overweging nemen en u binnen een redelijke termijn antwoorden (en in ieder geval binnen de wettelijk vereiste periode). Houdt u er wel rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden vrijgesteld is van dergelijke verzoeken.
Indien de uitzondering van toepassing is, zullen we u hiervan op de hoogte brengen in het antwoord op uw verzoek. We kunnen u vragen ons informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen, alvorens we uw verzoek beantwoorden.
Uw recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren
U kunt om toegang verzoeken tot de informatie welke door ons over u wordt bewaard, door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens. Ons bestand met uw informatie zal meestal aan u beschikbaar worden gesteld binnen 30 dagen, hoewel wij u af en toe geen toegang kunnen verschaffen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren (wij mogen bijvoorbeeld geen toegang verschaffen als dit de privacy van een ander zou schaden of als dit een serieus gevaar zou vormen voor iemands leven of gezondheid). Houd er rekening mee dat we in bepaalde omstandigheden administratieve kosten in rekening kunnen brengen om u toegang te geven tot uw informatie, mits volgens de relevante wetgeving toegestaan. Houdt u er rekening mee dat als u een kopie van uw gegevens aanvraagt via elektronische middelen (zoals e-mail), we een kopie van uw gegevens in elektronische vorm verstrekken, tenzij u ons vraagt om het anders te doen.
Uw recht om informatie te corrigeren, bij te werken of te verwijderen
Als u een account bij ons heeft, kunt u hierop inloggen om bepaalde persoonlijke informatie aan te vullen of te verwijderen.
Als u problemen heeft met het bijwerken van de informatie over uw account of als u wilt dat wij uw gegevens bijwerken of verwijderen, stuurt dan een e-mail met uw verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@discovery.com en wij ondernemen zo snel mogelijk actie.
Indien we wettelijk, of krachtens een contract dat we met u hebben, verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te verzamelen, en u wilt uw persoonlijke informatie verwijderen, dan kunnen we wellicht niet voldoen aan het contract dat we met u hebben (bijvoorbeeld om u te voorzien van Eurosport-diensten). In dat geval zijn we genoodzaakt een product of dienst welke u bij ons hebt aangekocht te annuleren, maar we zullen u hierover op dat moment informeren indien dit het geval.
Uw recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie door ons
U heeft het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, zelfs wanneer deze verwerking noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (bijvoorbeeld, waar de verwerking noodzakelijk is voor de commerciële doelstellingen die wij binnen ons bedrijf nastreven), met inbegrip van de profilering die wij ondernemen om u gepersonaliseerde aanbiedingen, productaanbevelingen en vergelijkbare inhoud toe te zenden. We zullen alle dergelijke verzoeken in overweging nemen en u binnen een redelijke termijn antwoorden (en in ieder geval binnen de wettelijk vereiste periode). Houdt u er wel rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden vrijgesteld is van dergelijke verzoeken.
Uw recht om ons te verhinderen uw persoonlijke informatie te verwerken voor directe marketingdoeleinden
U heeft ook het recht om ons te verzoeken te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van eventueel profileren voor direct marketing doeleinden. Indien u zich af wilt meld voor onze gerichte marketing, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevens bescherming op DPO@discovery.com.
Wij sturen u in elk geval uitsluitend marketingcommunicatie als u hiermee eerder heeft ingestemd, maar indien u van gedachten verandert kunt u zich altijd afmelden voor de marketingcommunicatie door de instructies te volgen welke in deze marketingcommunicatie zijn gegeven.
Uw recht uw persoonlijke informatie door te laten sturen naar andere organisaties
Wanneer wij met uw toestemming of voor het uitvoeren van een contract met u persoonlijke informatie over u bewaren, heeft u ook het recht ons te vragen de persoonlijke informatie welke wij over u bewaren in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar format en, waar technisch haalbaar, door te sturen naar andere organisaties.
Uw recht om ons instructies te geven over het beheer van uw persoonlijke informatie na uw overlijden
U heeft het recht ons instructies te geven over het beheer (bijv. behouden, wissen en openbaar maken) van uw gegevens na uw overlijden. U kunt uw instructies op elk gewenst moment wijzigen of intrekken. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@discovery.com om uw instructies door te geven.
Indienen van een klacht
U heeft het recht een klacht in te dienen bij een lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER) indien u van mening bent dat we niet hebben voldaan aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De lokale gegevensbeschermingsautoriteit verschilt afhankelijk van het land waar u woont. Raadpleeg de bijlage bij dit Privacy Beleid voor een lijst van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER-landen waar we actief zijn.
Contact met ons opnemen
Als u vragen heeft of u bezorgd bent over hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen, u ons wilt vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie of u wilt u een kopie van de persoonlijke informatie die wij bewaren over u opvragen of u wilt een van de bovenstaande rechten uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@discovery.com of door onze functionaris voor gegevensbescherming te schrijven op:
Functionaris voor gegevensbescherming
Privacy Office
Eurosport Player
Dplay Entertainment Limited
Chiswick Park Building 2
566 Chiswick High Road
London W4 5YB
Verenigd Koninkrijk
of
Bureau voor gegevensbescherming
Privacy Office
Eurosport
c/o Eurosport SAS
3 rue Gaston et René Caudron
92798 Issy les Moulineaux Cedex 9
Frankrijk
Gelieve uw antwoordadres te vermelden als u aan ons schrijft.
Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden door ons en/of onze Serviceproviders opgeslagen, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we uw informatie niet meer gebruiken, zullen we het verwijderen uit onze systemen en bestanden en/of stappen ondernomen om het zo te markeren dat u er niet meer mee kan worden geïdentificeerd (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen of wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn). Dit betekent dat we stappen zullen ondernemen om uw persoonlijke informatie te anonimiseren of te verwijderen, indien u niet langer recht hebt op Eurosport-diensten en u gedurende 5 jaar niet heeft ingelogd op onze diensten.
Hoe houden we uw persoonlijke gegevens veilig?
Uw persoonlijke informatie wordt verzameld via een veilige server. De veilige serversoftware codeert de verstrekte informatie alvorens het aan ons over te brengen. Bovendien hebben wij beveiligingsprocedures in werking gesteld ter bescherming van de opslag van en onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens. Als deel van onze veiligheidsmaatregelen, kunnen wij u soms vereisen om bewijs van uw identiteit te geven alvorens wij persoonlijke informatie aan u onthullen.
Wijzigingen in dit Privacy Beleid
Wij kunnen dit Privacy Beleid van tijd tot tijd bijwerken als gevolg van veranderende wet- of regelgeving of voor operationele vereisten. We stellen u op de hoogte van dergelijke wijzigingen (met inbegrip van wanneer zij van kracht zullen zijn).
Bijlage 1
Lijst van de autoriteiten van de gegevensbescherming (EER-landen)
U heeft het recht een klacht bij de plaatselijk autoriteiten van de gegevensbescherming in EER in te dienen als u gelooft dat wij niet de toepasselijke wetten van de gegevensbescherming hebben nageleefd.
De lokale overheid verschilt afhankelijk van het land. Zie hieronder voor details van de lokale autoriteiten voor gegevensbescherming in de EER-landen waarin wij opereren.
Land
Gegevensbeschermingsautoriteit
Oostenrijk
Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wenen
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at/
België
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/
Bulgarije
Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/
Kroatië
Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr of info@azop.hr
Website: http://www.azop.hr/
Cyprus
Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Website: http://www.dataprotection.gov.cy/
Tsjechië
The Office for Personal Data Protection
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Website: http://www.uoou.cz/
Denemarken
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Kopenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk/
Estland
Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Website: http://www.aki.ee/en
Finland
Office of the Data Protection Ombudsman
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
e-mail: tietosuoja@om.fi
Website: http://www.tietosuoja.fi/en/
Frankrijk
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Website: http://www.cnil.fr/
Duitsland
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/
De bevoegdheid voor klachten is verdeeld onder verschillende toezichthoudende autoriteiten in Duitsland.
De bevoegde instanties kunnen worden gevonden op de lijst welke onder
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte wordt verstrekt
Griekenland
Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Website: http://www.dpa.gr/
Hongarije
Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Website: http://www.naih.hu/
IJsland
The Icelandic Data Protection Authority
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, IJsland
Tel. +354-510-9600
e-mail: postur@personuvernd.is
Website: https://www.personuvernd.is/
Ierland
Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laoi
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Website: http://www.dataprotection.ie/
Italië
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Rome
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-mail:garante@gdpt.it
Website: http://www.garanteprivacy.it/
Letland
Staatsgegevens inspecteur
directeur: Mevr. Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Website: http://www.dvi.gov.lv/
Liechtenstein
Datenschutzstelle
Kirchstrasse 8Postfach 6849490 VaduzTel: +423 236 60 90e-mail: info.dss@llv.liWebsite: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle
Litouwen
State Data Protection
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Website: http://www.ada.lt/
Luxemburg
Commission Nationale pour la Protection des Données 1, avenue du Rock’n’RollL-4361 Esch-sur-AlzetteTel. +352 2610 60 1Fax +352 2610 60 29e-mail: info@cnpd.luWebsite: http://www.cnpd.lu/
Malta
Office of the Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Website: http://www.dataprotection.gov.mt/
Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Noorwegen
Datatilsynet
PO-box 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.no
Website: https://www.datatilsynet.no/English/
Polen
The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warschau
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Website: http://www.giodo.gov.pl/
Portugal
Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lissabon
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt
Website: http://www.cnpd.pt/
Roemenië
The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
President: Mevr. Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BOEKAREST
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: http://www.dataprotection.ro/
Slowakije
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovenië
Information Commissioner
Mevr. Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Website: https://www.ip-rs.si/
Spanje
Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91 266 35 17
e-mail: internacional@agpd.es
Website: https://www.agpd.es/
Ook : https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Zweden
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: http://www.datainspektionen.se/
Verenigd Koninkrijk
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Website: https://ico.org.uk
Bijlage 2
OOSTENRIJK (AT)
BELGIË(BE)
BULGARIJE (BG)
TSJECHIË (CZ)
DENEMARKEN (DK)
FAERÖER (FO)
GROENLAND (GL)
FINLAND (FI)
FRANKRIJK (FR)
FRANS-GUYANA (GF)
FRANS POLYNESIË (PF)
GUADELOUPE (GP)
MARTINIQUE (MQ)
MAYOTTE (YT)
MONACO (MC)
NIEUW-CALEDONIË (NC)
RÉUNION (RE)
SAINT-PIERRE EN MIQUELON (PM)
DUITSLAND (DE)
GRIEKENLAND (GR)
HONGARIJE(HU)
IERLAND (IE)
ISRAËL (IL)
VATICAANSTAD (VA)
ITALIË (IT)
SAN-MARINO (SM)
LUXEMBURG (LU)
NEDERLAND (NL)
NORWEGEN (NO)
POLEN (PL)
PORTUGAL (PT)
ROMANIË (RO)
RUSSISCHE FEDERATIE (RU)
ANDORRA (AD)
SPANJE (ES)
ZWEDEN (SE)
ZWITZERLAND (CH)
TURKIJE (TR)
VERENIGD KONINKRIJK(GB)
GIBRALTAR (GI)
GUERNSEY (GG)
EILAND MAN (IM)
JERSEY (JE)
WALLIS EN FUTUNA (WF)
ALBANIË (AL)
ARMENIË (AM)
AZERBEIDZJAN (AZ)
WITRUSLAND (BY)
BOSNIË-HERZEGOVINA (BA)
KROATIË (HR)
CYPRUS (CY)
ESTLAND (EE)
GEORGIË (GE)
IJSLAND (IS)
KAZAKSTAN (KZ)
LETLAND (LV)
LIECHTENSTEIN (LI)
LITOUWEN (LT)
MACEDONIË (MK)
MALTA (MT)
MOLDOVIË (MD)
MONTENEGRO (ME)
SERVIË (RS)
SLOWAKIJE (SK)
SLOVENIË (SI)
OEKRAÏNE (UA)
BRITS GEBIEDEN IN DE INDISCHE OCEAAN(IO)
FRANS POLYNESIË(TF)
SINT-HELENA (SH)
Legal
GEBRUIKSVOORWAARDEN
01/04/2020 OM 18:27
Legal
Privacybeleid
17/03/2020 OM 18:10