Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor de websites en apps van Eurosport en Eurosport Player (de 'dienst').
Lees deze voorwaarden voordat u de dienst opent, installeert of gebruikt. Deze voorwaarden bevatten de overeenkomst voor uw toegang tot en gebruik van de dienst. Door de dienst te openen, installeren of gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik de dienst dan niet.
Wie wij zijn
De dienst wordt uitgevoerd en aangeboden door DPlay Entertainment Limited., geregistreerd in Engeland met het ondernemingsnummer 09615785. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londen, W4 5YB, Verenigd Koninkrijk ('DEL', 'we/wij', 'ons' of 'onze').
Privacy
Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij van u verzamelen bij het gebruik van de dienst of uw Eurosport-account (hieronder gedefinieerd), zullen door ons worden gebruikt op de manieren die zijn uiteengezet in ons Privacybeleid. Lees ons cookiebeleid.
De dienst
Wanneer we het over de dienst hebben in deze gebruiksvoorwaarden, dan verwijzen we naar:
  • · de Eurosport Player en websites van Eurosport (samen de 'websites');
  • · de Eurosport Player en apps van Eurosport die beschikbaar zijn op bepaalde mobiele telefoons en andere met het internet verbonden apparaten (samen de 'apps'); en
  • · alles dat beschikbaar is op de websites en apps, waaronder:
o de on-demand en live videocontentdienst die of gratis beschikbaar is met een account of met een betaald abonnement;
o alle kenmerken, functionaliteiten en gebruikersinterfaces; en
o alle content en materialen die u kunt bekijken, openen of bijdragen, zoals afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, tekst, artikelen, games, illustraties, software, video's, programma's, live streams en standaard tv-kanalen ('content').
De content op de dienst zal regelmatig veranderen. Dit houdt in dat spannende sporten, evenementen, artikelen, programma's, kanalen en dergelijke beschikbaar kunnen komen, terwijl andere sporten, evenementen, artikelen, programma's, kanalen en dergelijke niet langer beschikbaar zullen zijn. Zie artikel 9 voor meer informatie.
Gebruiksvoorwaarden
1. Toegang tot de dienst
1.1 Door de dienst te openen, gebruiken of installeren, heeft u toegang tot content en kunt u deze bekijken en gebruiken in navolging van de voorwaarden en bepalingen die in deze gebruiksvoorwaarden staan vermeld.
1.2 U kunt bepaalde content mogelijk gratis openen en bekijken, maar sommige content is uitsluitend beschikbaar wanneer u:
(a) een account aanmaakt ('Eurosport-account'); of
(b) een dagpas of een abonnement aanschaft ('Eurosport pas').
1.3 Je kan je inschrijven voor een Eurosport-account als je 16 jaar of ouder bent. Om een Eurosport pas te kopen, moet je 18 jaar oud zijn (of de leeftijd waarop je volledig handelingsbekwaam bent in jouw land van verblijf indien je 18 jaar of ouder bent).
1.4 Zoals beschreven op de aanbodpagina van de Eurosport pas en op onze helppagina:
(a) de Eurosport passen, content, kenmerken en functionaliteiten die beschikbaar zijn op de dienst kunnen variëren, afhankelijk van uw apparaat, uw woongebied en de gebruikte websites en apps. Zie artikel 13 van deze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de ondersteunde apparaten; en
(b) beperkingen van de content, kenmerken en functionaliteiten kunnen ook afhankelijk zijn van de gekozen Eurosport pas en eventuele beperkingen die worden opgelegd door onze commerciële partners.
2. Uw Eurosport-account
2.1 Bij het aanmaken van uw Eurosport-account dient u ons correcte, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Mogelijk kunt u een account dat u al heeft bij een derde platform of andere partner gebruiken om een Eurosport-account aan te maken, zoals een social-media-account.
2.2 U bent verantwoordelijk voor de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Eurosport-account, het vertrouwelijk houden hiervan en voor alle activiteiten die er onder deze gebruikersnaam worden uitgevoerd (met inbegrip van alle keren dat de dienst wordt geopend en gebruikt via uw Eurosport-account). We raden u aan uw betalingsgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord niet te delen met anderen. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u een datalek of ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam opmerkt of vermoedt.
3. Uw Eurosport pas
3.1 De Eurosport passen die momenteel in uw gebied worden aangeboden, staan hier op de dienst vermeld. Wanneer u een Eurosport pas bij ons koopt, krijgt u de prijs, de valuta en de voorwaarden voor automatische verlenging te zien voordat u uw aankoop afrondt.
3.2 In het tabblad over de Eurosport pas vindt u :
(a) meer informatie over de kenmerken van elke Eurosport pas, waaronder ook automatische verlenging, minimale abonnementsperioden, hoe u de automatische verlenging kunt stopzetten en uw abonnement kunt beëindigen; en
(b) informatie over het overschakelen van de ene Eurosport pas naar een andere Eurosport pas, met inbegrip van de mogelijke gevolgen voor uw betalingsvoorwaarden.
3.3 Zodra u een aankoop heeft afgerond, sturen we u een bevestigingsmail met de details van uw nieuwe Eurosport pas. U kunt deze details over uw Eurosport pas, met inbegrip van de prijs, ook bekijken op het tabblad Account. Als uw Eurosport pas automatisch wordt verlengd, bevat dit tabbladinformatie over de abonnementskosten, de verlengingsdatum en hoe u automatische verlenging van uw Eurosport pas kunt stopzetten . Zie artikel 12 als u zich heeft geabonneerd via een derde partij.
4. Automatische verlenging
4.1 Het merendeel van de Eurosport passen wordt automatisch verlengd, tenzij u uw abonnement annuleert vóór uw volgende verlengingsdatum (of het einde van een gratis proefperiode).
4.2 Als u via ons een Eurosport pas koopt, laten we u op het moment van registratie weten of uw Eurosport pas automatisch wordt verlengd en wanneer de verlenging zal plaatsvinden.
4.3 Als u een Eurosport pas heeft die automatisch wordt verlengd en u uw abonnement niet voor het einde van de huidige abonnementsperiode (of gratis proefperiode) annuleert, wordt uw Eurosport pas automatisch verlengd. In het geval dat uw Eurosport pas automatisch wordt verlengd, worden u de totale abonnementskosten in rekening gebracht tegen dezelfde prijs (tenzij er een aanbieding van toepassing is op uw huidige of volgende abonnementsperiode, of in het geval wij u op de hoogte hebben gebracht van een prijswijziging in overeenstemming met artikel 8) die verschuldigd is voor de volgende abonnementsperiode. Lees het tabblad over de Eurosport pas en Account voor meer informatie over de automatische verlenging en hoe u deze stopzet.
4.4 Tenzij uw Eurosport pas maandelijks wordt verlengd, wordt u vóór het einde van de huidige abonnementsperiode op de hoogte gesteld van verlenging.
5. Gratis proefperiode
5.1 Mogelijk begint uw Eurosport pas met een gratis proefperiode. Gratis proefperiodes zijn uitsluitend beschikbaar voor nieuwe abonnees (één per abonnee), tenzij er andere voorwaarden van toepassing zijn. De specifieke duur van een gratis proefperiode zal worden aangegeven op het moment van registratie.
5.2 Aan het einde van uw gratis toegangsperiode worden automatisch kosten in rekening gebracht, tenzij u uw Eurosport pas vóór het verstrijken van de gratis toegangsperiode annuleert. Houd er rekening mee dat u mogelijk geen melding ontvangt dat uw gratis proefperiode afloopt of reeds is afgelopen en dat uw betaalde abonnement is gestart.
5.3 Als u een abonnement afsluit via een derde partij, zoals een app store of via een van onze partners, raadpleeg dan ook artikel 12 (Externe platforms en diensten) hieronder.
6. Aanbiedingen
6.1 DEL, bedrijven binnen dezelfde groep als DEL en/of onze externe partners kunnen kortingscodes, kortingen of andere aanbiedingen verstrekken waarmee u gratis of met korting toegang krijgt tot de dienst ('Aanbiedingen').
6.2 Aanbiedingen komen in verschillende vormen en kunnen los van elkaar beschikbaar worden gesteld of worden verstrekt als onderdeel van een bundel met andere producten of diensten die worden verkocht door DEL (of andere bedrijven binnen dezelfde groep als DEL) of met de producten of diensten van een van onze partners.
6.3 U mag aanbiedingen uitsluitend gebruiken en inwisselen in overeenstemming met de specifieke gebruiksvoorwaarden die daarop van toepassing zijn. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de aanbieding voor meer informatie, met inbegrip van:
(a) wie in aanmerking komt voor de aanbieding; en
(b) of er beperkingen gelden voor het combineren van een aanbieding met een gratis proefperiode.
6.4 Wanneer een aanbieding wordt verstrekt door een derde partij of door een ander bedrijf binnen dezelfde groep als DEL, kan die andere partij ook aanvullende voorwaarden hebben die van toepassing zijn op de aanbieding. DEL is niet verantwoordelijk voor de producten en diensten die door dergelijke externe partners worden geleverd.
7. Facturering
7.1 Als u voor uw Eurosport pas dient te betalen, wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht via de betaalmethode die u heeft gekozen toen u zich abonneerde.
7.2 Als uw Eurosport pas automatisch wordt verlengd, worden abonnementsbetalingen automatisch afgeschreven op de eerste dag van elke nieuwe abonnementsperiode van uw Eurosport pas tegen dezelfde prijs (tenzij we u op de hoogte hebben gebracht van een prijswijziging, in overeenstemming met artikel 8, of indien artikel 7.4 van toepassing is). Meestal wordt de eerste betaling afgeschreven op de dag dat u zich abonneert of, wanneer u gebruikmaakt van een gratis periode, op de dag nadat deze proefperiode afloopt.
7.3 Als u in aanmerking komt voor een aanbieding waarmee u gedurende een bepaalde periode gratis toegang heeft tot een Eurosport pas en deze vervolgens wordt omgezet naar een betaald abonnement, vindt de eerste afschrijving direct na de aanbiedingsperiode plaats.
7.4 Als u in aanmerking komt voor een aanbieding met korting, worden uw factuur en betalingen dienovereenkomstig verlaagd voor de periode waarvoor de aanbieding geldt. Nadat de aanbiedingsperiode is afgelopen, gelden de standaard abonnementskosten.
7.5 Als u uw factuurgegevens wilt bekijken, de automatische verlening wilt stopzetten of uw betaalmethode wilt wijzigen, gaat u naar uw Account (tenzij u via een derde partij of via een andere dienst betaalt, bijvoorbeeld via Apple of Google of een van onze partners. In dat geval zie artikel 12 (Platformen en diensten van derden) hieronder).
7.6 Als een afschrijving niet kan worden voltooid, omdat uw betaalmethode is verlopen, u onvoldoende saldo heeft of anderszins, en u uw betaalmethode niet wijzigt of uw Eurosport pas annuleert, kunnen we uw toegang tot uw Eurosport pas en/of uw account stopzetten totdat wij (of de betreffende derde partij) een geldige betaalmethode hebben ontvangen. U wordt op de hoogte gebracht van dergelijke problemen en u krijgt de gelegenheid om uw betaalmethode te wijzigen. Wanneer u uw betaalmethode wijzigt in uw Account, machtigt u ons om de bijgewerkte betaalmethode voor uwEurosport pas te gebruiken en blijft u verantwoordelijk voor niet-geïnde bedragen. Dit kan resulteren in een wijziging in uw betaaldata of abonnementsperiode.
7.7 We behouden ons het recht voor om de datum waarop wij abonnementskosten afschrijven te wijzigen als wij uw betaalmethode niet automatisch hebben kunnen autoriseren of als de verlengingsdatum van uw abonnement niet in een bepaalde maand voorkomt. Bijvoorbeeld, in geval dat u normaal gesproken op de 30e van elke maand betaalt, worden de abonnementskosten in februari op de 28e in rekening gebracht.
7.8 We gebruiken andere bedrijven (m.i.v. andere bedrijven in dezelfde groep als DEL), agenten of aannemers om creditcardtransacties en betalingen via andere betaalmethoden te verwerken.
7.9 Als u zich abonneert op een Eurosport pas die begint met een gratis proefperiode, of als u een aanbieding gebruikt die gratis toegang tot een Eurosport pas verleent, maar ook vereist dat u uw betalingsgegevens verstrekt, kan er tijdelijk een klein bedrag op uw rekening worden gereserveerd wanneer uw gratis periode of aanbieding begint.
8. Prijswijzigingen
8.1 We kunnen de prijs van uw Eurosport pas van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele prijswijzigingen zijn niet eerder dan 30 dagen na kennisgeving aan u van toepassing en volgend op de verlengingsdatum van uw huidige Eurosport pas. We zullen u laten weten op welke datum prijswijzigingen ingaan. Als u een Eurosport pas heeft gekocht via een van onze externe partners (waaronder ook Apple en Google) zijn prijswijzigingen onderworpen aan de algemene voorwaarden van die derde partij.
8.2 Als we u op de hoogte brengen van een prijswijziging en u uw Eurosport pas niet wilt behouden tegen de nieuwe abonnementskosten, kunt u uw Eurosport pas beëindigen vóór het begin van de volgende abonnementsperiode door de annuleringsstappen in uw [account] te volgen (zoals beschreven in artikel 11). Wanneer u uw Eurosport pas blijft gebruiken en/of betaalt voor de nieuwe abonnementsperiode tegen de nieuwe abonnementskosten, wordt dit beschouwd als uw toestemming voor de prijswijziging.
9. Wijzigingen van de content
9.1 Zoals we hierboven hebben aangegeven in de beschrijving van de dienst, zal de op de dienst beschikbare content regelmatig worden gewijzigd. Dit houdt in dat sommige sporten, evenementen, artikelen, programma's, kanalen en dergelijke beschikbaar kunnen komen, terwijl andere sporten, evenementen, artikelen, programma's, kanalen en dergelijke niet langer beschikbaar zullen zijn.
9.2 De beschikbaarheid van de content kan om verschillende redenen worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer relevante externe rechthebbenden ons recht op gebruik van dergelijke content op de dienst intrekken of beperken, of om juridische redenen.
9.3 We verstrekken de dienst op doorlopende basis en we kunnen niet voorzien wat er in de toekomst zal veranderen. Dit betekent dat we ook wijzigingen op de content kunnen aanbrengen die niet zijn genoemd in deze gebruiksvoorwaarden.
9.4 We zullen proberen te voorkomen dat de content wezenlijk (nadelig) wordt gewijzigd (zoals we hebben beschreven in artikel 10.2 (b) hieronder). In het geval we dit toch doen, zullen we u informeren in overeenstemming met artikel 10.2 (b) hieronder.
9.5 Houd er rekening mee dat we u mogelijk niet van tevoren op de hoogte kunnen stellen van elke wijziging van de content. Raadpleeg de website en apps hier voor meer informatie over de beschikbaarheid van de content.
10. Wijzigingen van de dienst
10.1 Gratis toegang:
(a) We kunnen de gratis onderdelen van de dienst op elk moment wijzigen of beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
(b) Dit omvat alle delen van de dienst waartoe u toegang kunt krijgen als niet-geregistreerde gast en met een Eurosport-account zonder dat u daarvoor een Eurosport pas hoeft te kopen. Dergelijke wijzigingen kunnen worden doorgevoerd bijvoorbeeld wanneer wij bepaalde functies of functionaliteiten moeten verwijderen en/of wanneer we bepaalde apparaten of platforms niet langer toestaan om toegang te verlenen tot de dienst. We kunnen de gratis onderdelen van de dienst ook van tijd tot tijd bijwerken of verbeteren.
10.2 Betaalde dienst:
(a) Er kunnen ook momenten zijn waarop we wijzigingen moeten aanbrengen aan de onderdelen van de dienst waartoe u alleen toegang heeft met een Eurosport pas (de 'betaalde dienst'). We zullen uitsluitend wijzigingen aan de betaalde dienst aanbrengen als we daar een geldige reden voor hebben, zoals:
(i) wanneer we het ontwerp of de lay-out van de dienst wijzigen;
(ii) om de functies en functionaliteiten die beschikbaar zijn als onderdeel van de betaalde diensten te verbeteren en uit te breiden; of
(iii) om te voldoen aan een wijziging in de van toepassing zijnde wetgeving, of om een mogelijk beveiligingsrisico aan te pakken.
(b) Als we een wijziging moeten aanbrengen aan:
(i) de betaalde dienst die in uw nadeel is; of
(ii) een wezenlijk nadelige wijziging van de content moeten aanbrengen, bijvoorbeeld wanneer we belangrijke kanalen of uitgebreide content-categorieën verwijderen, dan,
geven wij gedurende de geldigheid van uw Eurosport u een opzegtermijn van ten minste 30 dagen en het recht om uw abonnement te beëindigen. Als u uw Eurosport pas niet annuleert nadat we u hebben geïnformeerd over dergelijke wijzigingen en voordat deze plaatsvinden, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de wijzigingen.
(A) We zullen ervoor proberen te zorgen dat elke wijziging die u benadeelt niet ingaat tijdens uw huidige abonnementsperiode. Dit houdt in dat we u hier van tevoren van op de hoogte stellen en u de kans krijgt om uw Eurosport pas te beëindigen voordat de wijziging ingaat (wanneer de volgende abonnementsperiode begint) door de stappen in artikel 11 (annulering) te volgen.
(B) Als een dergelijke wijziging ingaat tijdens uw huidige abonnementsperiode, kunt u uw Eurosport pas nog altijd beëindigen voordat de wijziging ingaat. In dit geval bieden wij u een terugbetaling voor bedragen die u heeft betaald voor de betaalde dienst maar waarvoor u de dienst nog niet heeft ontvangen.
10.3 Dit artikel (10) is niet van toepassing op immateriële wijzigingen in enig deel van de dienst die uw gebruik van de dienst niet belemmeren, met inbegrip van (maar niet uitsluitend in geval van) louter ontwerpwijzigingen of wijzigingen van de content die onder artikel 9 vallen.
11. Annulering
11.1 U kunt uw Eurosport pas op elk moment voor het einde van de huidige abonnementsperiode (of gratis toegangsperiode) beëindigen en, tenzij we andere regels vermelden in het tabblad over de Eurosport pas voor uw gebied (zoals beschreven in artikel 11.2), gaat de annulering in aan het einde van de huidige abonnementsperiode (of gratis proefperiode). Dit betekent dat als u in het midden van een abonnementsperiode (of gratis proefperiode) zit, u uw Eurosport pas kunt blijven gebruiken tot het einde van de huidige abonnementsperiode (of gratis proefperiode), tenzij wij iets anders vermelden.
11.2 In sommige gebieden hebben bepaalde soorten Eurosport passen een minimale looptijd die vervalt vóór het einde van de huidige abonnementsperiode. Dit kan van toepassing zijn op de initiële abonnementsperiode of elke verlengingsperiode. Dit betekent dat u uw Eurosport pas mogelijk kunt beëindigen, waarbij die annulering aan het einde van de minimumperiode of onmiddellijk (als de minimumperiode is afgelopen) ingaat. Lees het tabblad over de Eurosport pas voor meer informatie over de minimumtermijn en annuleringsrechten die van toepassing zijn in uw gebied.
11.3 Om uw Eurosport pas te beheren of beëindigen, bezoekt u het tabblad Account van uw Eurosport-account.
11.4 Als u zich via een derde partij (bijv. via een app store of een van onze partners) heeft aangemeld voor een Eurosport pas en u uw abonnement wilt opzeggen, dient u dit via die derde partij te doen. Mogelijk moet u daarvoor uw apparaatinstellingen openen of naar uw app store-account gaan en de automatische verlenging van uw Eurosport pas stopzetten.
11.5 Wanneer u een Eurosport pas bij ons koopt, gaat u ermee akkoord dat: (a) wij u onmiddellijk toegang verstrekken tot uw Eurosport pas (en de Eurosport-content die beschikbaar is via die Eurosport pas); en (b) als we uw toestemming krijgen wanneer u zich aanmeldt, u afziet van uw wettelijke rechten om: (i) van gedachten te veranderen over de aankoop van uw Eurosport pas; en (ii) een terugbetaling te ontvangen binnen de toepasselijke bedenktijd.
11.6 Als u inwoner bent van Noorwegen, kunt u meer informatie vinden over uw recht om van gedachten te veranderen binnen de geldende bedenktijd op het tabblad met informatie over de Eurosport pas.
12. Platforms en diensten van derden
12.1 Als u toegang krijgt tot de dienst of een Eurosport pas koopt via een derde partij (bijvoorbeeld via een app store of een bundel van diensten die wordt geleverd door een van onze externe partners) of een ander product of dienst verkocht door die derde partij of DEL dan:
(a) bent u onderworpen aan de voorwaarden van de derde partij of aan de voorwaarden van het andere product of de diensten in kwestie (met inbegrip van de van toepassing zijnde gebruiksregels);
(b) elke betaling voor een Eurosport pas zal aan die derde partij of aan de leverancier van dat andere product of dienst geschieden;
(c) belangrijke informatie over de:
(i) verkoopvoorwaarden;
(ii) kosten;
(iii) belastingen;
(iv) betaalmethodes;
(v) uw recht om een transactie te annuleren en wanneer u dergelijk recht kunt gebruiken (indien van toepassing); en
(vi) de technische stappen voor het sluiten van een transactie,
worden uitgebreid beschreven in de algemene voorwaarden van de derde partij of in de algemene voorwaarden van de leverancier van het andere product of de andere dienst; en
(d) u moet zich houden aan zowel de algemene voorwaarden van de betreffende derde partij alsmede aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Daar waar sprake is van tegenstrijdigheid tussen deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de derde partij, zijn de voorwaarden van de derde partij van toepassing.
12.2 Als u voor een Eurosport pas betaalt via een derde partij (bijv. een app store of via een van onze partners) of via een ander product of een andere dienst die door die derde partij of DEL wordt verkocht en u uw betaalmethode wilt wijzigen, moet u dit doen via die derde partij of de leverancier van het andere product of de andere dienst. Als u in een dergelijk geval problemen ondervindt met facturering of betalingen, neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij in kwestie om restituties of tegoeden met betrekking tot uw Eurosport pas te bespreken.
13. Apparaatbeperkingen, ondersteunde apparaten en updates
13.1 U kunt content met uw Eurosport pas slechts op een bepaald aantal apparaten tegelijkertijd bekijken. Voor meer informatie over deze apparaatbeperkingen, bekijkt u onze helppagina.
13.2 De beschikbaarheid en functionaliteit van de dienst, uw Eurosport passen en -content zijn afhankelijk van de kwaliteit van uw internetverbinding en de mogelijkheden van uw apparaat. Zoals beschreven op de pagina waarop u uw Eurosport pas kunt selecteren en op onze helppagina, zijn sommige functies van de dienst mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten of op alle besturingssystemen. Ga naar onze helppagina om de volledige lijst met ondersteunde apparaten en besturingssysteemvereisten te bekijken.
13.3 Voor de beste ervaring en om er zeker van te zijn dat de dienst juist werkt, raden wij u aan updates van de dienst te accepteren zodra deze beschikbaar zijn. Dit kan ook betekenen dat u het besturingssysteem van uw apparaat moet updaten. In het geval dat er nieuwe besturingssystemen en apparaten worden uitgebracht, kunnen we na verloop van tijd stoppen met het ondersteunen van oudere versies. Bezoek onze helppagina om de volledige lijst met momenteel ondersteunde apparaten en besturingssysteemvereisten te bekijken.
13.4 Uw gebruik van updates, wijzigingen of vervangende versies van de dienst vallen onder deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u akkoord gaat wanneer u een dergelijke update, wijziging of vervangende versie installeert.
14. Uw datagebruik
U bent verantwoordelijk voor alle internettoegang, mobiele gegevens of andere kosten die u maakt bij het gebruik van de dienst en uw Eurosport pas. Houd er rekening mee dat het streamen en downloaden van audiovisuele content, zoals video's en games, veel data kan kosten.
15. Eigendom
15.1 Content op de dienst is ofwel ons eigendom of aan ons gelicentieerd en is onderworpen aan onze auteursrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U heeft dan ook geen intellectuele eigendomsrechten op enig onderdeel van de dienst, los van het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
15.2 U mag geen copyrightvermeldingen of andere eigendomsmarkeringen in de dienst of enige content verwijderen, wijzigen of op enigerlei wijze manipuleren.
15.3 Elke kopie, toegang, overdracht, publieke vertoning of communicatie aan het publiek of ander gebruik van de dienst (met inbegrip van content) anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, vormt een inbreuk op de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en een schending van deze gebruiksvoorwaarden.
15.4 In het geval van een dergelijke inbreuk kunnen wij, of een van de aan ons gelieerde bedrijven, uw overeenkomst met ons beëindigen en uw toegang tot de dienst blokkeren en ieder Eurosport-account dat u heeft beëindigen en alle rechtsmiddelen die ons beschikbaar staan inzetten.
16. Uw content
16.1 Als u een Eurosport-account heeft, kunt u mogelijk interactie aangaan met de content die op de dienst beschikbaar is, met inbegrip van op de knop 'vind ik leuk' klikken of de content delen.
16.2 U stemt ermee in dat:
(a) u geen content zult delen, bijdragen of uploaden die lasterlijk, aanstootgevend, onwettig of anderszins aanstootgevend is, inbreuk maakt op de rechten van anderen of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden; en
(b) content die u bij de dienst indient, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden zal bevatten, of materiaal waarop andere eigendomsrechten van derden van toepassing zijn (inclusief privacyrechten of publiciteitsrechten), tenzij u over een formele licentie of toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt of anderszins het recht bezit om het betreffende materiaal te delen.
16.3 We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om te beslissen of uw content voldoet aan de vereisten in deze gebruiksvoorwaarden en kunnen dergelijke inhoud verwijderen of wijzigen, uw toegang voor het uploaden van content beëindigen en/of uw Eurosport-account zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, zodra wij een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden opmerken.
17. Uw gebruik van de dienst
17.1 U bevestigt dat:
(a) u deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zult naleven; en
(b) u de dienst niet zult gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten.
17.2 Het is u uitsluitend toegestaan de dienst te gebruiken en bekijken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gedurende uw gebruik van de dienst, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de content en het streamen, downloaden, tijdelijk opslaan en bekijken hiervan. De content die u via de dienst kunt bekijken, is afhankelijk van het al dan niet hebben van een Eurosport-account en het soort Eurosport pas dat u heeft. Met uitzondering van de beperkte licentie die u in deze gebruiksvoorwaarden wordt verleend, wordt geen enkel recht, titel of belang in de dienst aan u overgedragen.
17.3 Het is u verboden en u mag derden niet toestaan om:
(a) enig deel van de dienst te verspreiden, uit te zenden, weer te geven, uit te voeren, publiceren, licentiëren, te koop aan te bieden, kopieën te maken van en/of deze te distribueren ten behoeve van derden, of de dienst op een openbare locatie te vertonen;
(b) een gedeelte van de content van de dienst in te kaderen of een deel van de content op te nemen op een andere website, applicatie, online of audiovisuele dienst, ongeacht of deze eigendom is van ons of onze partners;
(c) tot enig deel van de dienst toegang te krijgen of een deel van de dienst te bekijken en/of uw Eurosport pas te kopen met behulp van een virtueel proxy-netwerk;
(d) uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw Eurosport-account of Eurosport pas zonder toestemming te gebruiken;
(e) te proberen de dienst te veranderen, wijzigen, reverse engineren, demonteren, decompileren, overdragen, ruilen of vertalen, tenzij u hiertoe wettelijk gerechtigd bent;
(f) de contentbescherming van de dienst of de content te verwijderen, deactiveren, degraderen of tegengaan;
(g) de persoonsgegevens van een gebruiker van de dienst (met inbegrip van gebruikersnamen) te verzamelen of een robot, bot, scraper, site search/retrieval-applicatie, proxy of een ander handmatig of automatisch apparaat, methode, systeem of proces gebruiken om toegang te krijgen tot de navigatiestructuur of presentatie van de dienst, uw Eurosport pas of de content, of deze op welke manier dan ook, te reproduceren of omzeilen.
17.4 U stemt ermee in om u niet meerdere keren te registreren voor een gratis proefperiode of voor een soortgelijke aanbieding. Dergelijke acties vormen een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en kunnen resulteren in de beëindiging van uw Eurosport-account en/of Eurosport pas.
18. De dienst gebruiken buiten het land waar u woont
18.1 Als u woonachtig bent in de EU kunt u wanneer u een ander EU-land bezoekt, zonder extra kosten toegang krijgen tot de content die normaal gesproken beschikbaar is via uw Eurosport pas. Dit betekent dat u in het buitenland op dezelfde manier van de dienst kunt genieten als thuis. U heeft toegang tot dezelfde content, in dezelfde taal, waartoe u ook toegang heeft via uw Eurosport pas wanneer u thuis bent. Deze toegang is alleen beschikbaar als u tijdelijk in een ander EU-land bent en we kunnen controleren of het land waar u woont in de EU ligt.
18.2 Zie de helppagina voor meer informatie over toegang tot de dienst vanuit het buitenland.
19. Uw recht op gebruik van de dienst beëindigen
19.1 We kunnen onze overeenkomst met u op ieder moment beëindigen (en daarmee ook uw recht op het gebruik van de dienst). Als we onze overeenkomst met u beëindigen nadat u een Eurosport pas heeft gekocht, zullen we u zolang mogelijk van tevoren op de hoogte brengen als redelijkerwijs mogelijk is en ervoor zorgen dat u: (i) toegang heeft tot de betaalde elementen van de dienst waar uw Eurosport pas u recht op geeft gedurende uw resterende abonnementsperiode; of (ii) een terugbetaling verstrekken voor een resterend deel van uw abonnementsperiode na de datum waarop onze overeenkomst eindigt. U kunt uw overeenkomst met ons voor uw Eurosport pas ook op elk gewenst moment beëindigen in overeenstemming met artikel 11.
19.2 In elk geval kunnen we uw recht om de dienst of uw Eurosport pas te gebruiken onmiddellijk geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten als u deze gebruiksvoorwaarden ernstig heeft overtreden of als u een deel van de dienst frauduleus, illegaal of voor andere dan de beoogde doeleinden heeft gebruikt. We zullen u ervan op de hoogte stellen wanneer we besluiten uw recht om de dienst te gebruiken te beëindigen of op te schorten. Als uw acties rechtgezet kunnen worden, zullen we u een redelijke kans geven om dit te doen.
19.3 Als wij uw recht op het gebruik van de dienst, uw Eurosport-account of uw Eurosport pas beëindigen, moet u alle activiteiten stoppen die zijn toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van uw gebruik van de dienst.
20. Onze aansprakelijkheid jegens u
20.1 U beschikt over bepaalde wettelijke rechten in overeenstemming met de wetgeving van uw woongebied. Geen enkele informatie in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om deze wettelijke rechten te beïnvloeden en we sluiten onze aansprakelijkheid niet uit als dit niet is toegestaan volgens de wetgeving van uw woongebied. Neem voor meer informatie over uw juridische rechten contact op met uw plaatselijke consumentenorganisatie.
20.2 Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze werknemers en agenten. We zijn ook aansprakelijk voor frauduleuze voorstelling van zaken, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door ons, onze werknemers of agenten.
20.3 Als we deze gebruiksvoorwaarden schenden, zijn we alleen aansprakelijk voor verliezen die voorzienbaar zijn. Verliezen zijn te voorzien wanneer ze duidelijk zijn, of zowel u als DEL wisten dat ze mogelijk waren op het moment dat u akkoord ging met deze gebruiksvoorwaarden.
20.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor:
(a) uw gebruik van de dienst of content die niet door ons is geautoriseerd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
(b) een storing of onderbreking van de dienst of content als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten onze controle die ons verhinderen onze verplichtingen jegens u na te komen, en die kunnen worden beschouwd als een 'overmachtsituatie' in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving (waar van toepassing). Dit kan te wijten zijn aan oorzaken zoals bliksem, overstroming, slecht weer, brand, ontploffing, terroristische activiteiten, epidemieën, rellen, oorlogen, maatregelen van een overheid of andere openbare autoriteit, of stakingen of andere industriële acties, waar dergelijke gebeurtenissen niet te voorzien zijn en buiten onze controle liggen;
(c) elk gebrek aan functionaliteit of het niet leveren van enig deel van de dienst of de content, of enig verlies van inhoud of gegevens dat is te wijten aan:
(i) uw apparatuur, apparaten, besturingssysteem of internetverbinding (met inbegrip van malware, virussen of bugs afkomstig van derden of een van uw apparaten);
(ii) uw nalaten om een update of de meest recente versie van de dienst te downloaden of om te voldoen aan de compatibiliteitsvereisten; of
(iii) de gevolgen van het wijzigen van uw apparatuur, apparaat, besturingssysteem of internetverbinding;
(d) incompatibiliteit van de dienst of enig onderdeel van de content met andere software of hardware (met inbegrip van al uw apparaten) zoals uitgelegd op onze helppagina; en
(e) maatregelen van derden die niet onder onze redelijke controle vallen, waaronder fabrikanten van apparaten of leveranciers van besturingssystemen van apparaten.
20.5 Afgezien van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de omstandigheden uiteengezet in artikelen 20.1 en 20.2 (die onbeperkt is), voor zover maximaal toegestaan onder de lokale wetgeving, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst beperkt zijn tot het totaalbedrag dat u heeft betaald voor uw Eurosport pas.
20.6 We kunnen niet garanderen dat de dienst of de content vrij zal zijn van bugs of fouten of dat uw toegang vrij van onderbrekingen zal zijn (er kan bijvoorbeeld sprake zijn van uitvaltijd voor onderhoud of updates of stroomuitval of serveronderbrekingen of andere redenen die buiten onze controle liggen). Waar we ons bewust worden van technische problemen zullen we altijd proberen deze op te lossen.
21. Advertenties en websites van derden
21.1 De dienst en content kunnen advertenties bevatten. Voor zover wettelijk vastgelegd, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor het vertrouwen dat u stelt in de volledigheid, juistheid of het bestaan van advertenties op de dienst en content, waar dergelijke advertenties niet onder onze controle vallen.
21.2 De dienst kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons.
(a) We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, content, het privacybeleid of praktijken van websites van derden.
(b) U erkent en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die door u kan worden geleden als gevolg van de beschikbaarheid van die externe sites of bronnen van derden, of als gevolg van enig vertrouwen dat u stelt in de volledigheid, juistheid en het bestaan van advertenties, producten of andere materialen die beschikbaar zijn via dergelijke websites of bronnen.
21.3 We raden u aan om alert te zijn wanneer u de dienst verlaat en om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke andere website die u bezoekt.
22. Melding maken van content
Als u content op de dienst ziet die u wilt aangeven of aan ons wilt melden, bijvoorbeeld omdat u denkt dat deze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders, volg dan de instructies op onze helppagina.
23. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden
23.1 We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen om de volgende redenen:
(a) om de gebruiksvoorwaarden te verbeteren, duidelijker of begrijpelijker te maken of om al onze klanten dezelfde gebruiksvoorwaarden aan te bieden;
(b) om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals wetten die op ons en onze overeenkomst met u van toepassing zijn, of waar we onderworpen zijn aan een gerechtelijk bevel of vonnis;
(c) om u aanvullende informatie over de dienst te verstrekken,
(d) waar we wijzigingen aanbrengen in de dienst om deze te verbeteren, met inbegrip van wanneer we de dienst uitbreiden door extra functies, functionaliteiten of content toe te voegen;
(e) waar we de details of structuur van uw Eurosport pas, of een van de andere Eurosport passen of producten die we aanbieden op de dienst, bijwerken;
(f) wanneer we van plan zijn om de manier waarop we onze dienst structureren te wijzigen of wanneer we de manier waarop we zaken doen of ons bedrijf structureren zullen reorganiseren; of
(g) vanwege veiligheidsredenen, met inbegrip van wanneer we aanvullende beveiligingscontroles of software introduceren om onze content of de dienst te beschermen.
Daarnaast verstrekken we de dienst op doorlopende basis en kunnen we niet voorzien wat er in de toekomst zal veranderen. Dit betekent dat we content, los van wat er hierboven uiteen is gezet, kunnen wijzigen of aanvullen.
23.2 In het geval wij deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. We streven ernaar u van tevoren op de hoogte te stellen wanneer we wijzigingen aanbrengen, tenzij de wijzigingen snel moeten worden doorgevoerd om veiligheidsredenen of wettelijke redenen, in welk geval wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen zodra dit mogelijk is.
23.3 Als een wijziging van deze gebruiksvoorwaarden nadelig is voor u, zullen wij u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte brengen van zulke wijzigingen en kunt u ervoor kiezen om uw Eurosport pas te beëindigen voordat de wijzigingen ingaan. Als u uw Eurosport pas niet beëindigt nadat we u hebben geïnformeerd over eventuele wijzigingen en voordat dergelijke wijzigingen ingaan, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de wijzigingen.
(a) We zullen ervoor proberen te zorgen dat elke wijziging die nadelig is voor u niet ingaat tijdens uw huidige abonnementsperiode. Dit houdt in dat we u hier van tevoren van op de hoogte stellen en u de kans krijgt om uw Eurosport pas te beëindigen voordat de wijziging ingaat (wanneer de volgende abonnementsperiode begint) door de stappen in artikel 11 (annulering) te volgen.
(b) Als een nadelige wijziging ingaat tijdens uw huidige abonnementsperiode, kunt u uw Eurosport pas nog altijd beëindigen voordat de wijziging ingaat. In dit geval bieden wij u een terugbetaling voor bedragen die u heeft betaald voor de betaalde dienst maar waarvoor u de dienst nog niet heeft ontvangen.
23.4 De meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden zal altijd beschikbaar zijn op de website en apps vanaf de datum dat zij in werking treden.
24. Berichten over de dienst
24.1 Als u een Eurosport-account heeft aangemaakt, sturen we u informatie over uw gebruik van de dienst, uw Eurosport-account en/of een Eurosport pas die u heeft gekocht (bijv. wijzigingen van uw wachtwoord, betalingsautorisaties, facturen of betalingsmethoden, bevestigingsberichten, updates van de content en functies en andere service- of transactieberichten) via berichten in de dienst, sms'jes of e-mails via de contactgegevens die u heeft verstrekt bij het aanmaken van uw account.
24.2 Als u zich heeft aangemeld via een derde partij, bijvoorbeeld via een van onze partners of middels het gebruik van uw accountgegevens via een ander platform, is het mogelijk dat we uw e-mail van die derde partij of dat platform verkrijgen zodat we u op de hoogte kunnen houden van aan de dienst gerelateerde berichten.
25. Overdracht van rechten
De overeenkomst tussen ons en u is persoonlijk voor u en geen enkele derde heeft het recht om voordeel te ontlenen aan deze overeenkomst. Met uw toestemming kunnen wij onze rechten en verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen aan elk bedrijf, instantie of persoon op voorwaarde dat uw Eurosport pas niet wordt aangetast als gevolg van een dergelijke overdracht. Tenzij onze rechten onder deze gebruiksvoorwaarden worden overgedragen aan een derde partij in het kader van een fusie, overname of andere overdracht van ons bedrijf, hebt u het recht om uw Eurosport pas te beëindigen voorafgaand aan een dergelijke overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet aan iemand anders overdragen.
26. Gedeeltelijke geldigheid
Als een paragraaf of artikel van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank of juridische autoriteit, wordt die paragraaf of dat artikel beschouwd als verwijderd. De geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende delen van deze gebruiksvoorwaarden blijven van kracht en worden niet beïnvloed.
27. Afstand
Voor zover wij nalaten of besluiten om geen aanspraak te maken waarop wij recht hebben, betekent dit niet dat wij definitief afstand doen van dat recht, tenzij schriftelijk anders aan u is aangegeven.
28. Toepasselijk recht
28.1 Afhankelijk van het land waar u woont is op deze gebruiksvoorwaarden het recht van toepassing dat is aangegeven in onderstaande tabel. Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het gebied zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Deze gebruiksvoorwaarden beperken echter niet uw recht op consumentenbescherming waarop u mogelijk aanspraak zou kunnen maken in overeenstemming met de wetgeving van het land waar u woont.
WoonlandToepasselijk recht
FinlandFins recht
PolenPools recht
SpanjeSpaans recht
Rest van de wereldEngeland en Wales
28.2 Als u in Engeland of Wales woont, kunt u claims die verband houden met of voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden uitsluitend indienen bij de rechtbanken van Engeland en Wales . Als u niet in Engeland of Wales woont, kunt u claims indienen bij de rechtbanken van het land waarin u woont.
29. Klachten
29.1 Als u klachten heeft, vragen we u om deze eerst met ons te bespreken, door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
29.2 Houd er daarnaast rekening mee dat, voorafgaand aan het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ('Brexit') en onder voorbehoud van een eventuele overgangsperiode voorafgaand aan de Brexit, wanneer u in een lidstaat van de Europese Unie, in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein woont, geschillen ingediend kunnen worden bij het Europees platform voor online geschillenbeslechting ('ODR') op https://ec.europa.eu/consumers/odr zodat deze online kunnen worden opgelost. Met uitzondering van wat hieronder staat vermeld, gebruiken we momenteel geen alternatieve geschillenbeslechting, met inbegrip van het ODR-platform, om consumentenklachten af te handelen.
(a) Als u in Finland woont, heeft u het recht om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie voor consumentenzaken (in overeenstemming met de Finse wetgeving voor consumentenbescherming). Het adres van de geschillencommissie voor consumentenzaken is Hämeentie 3, postbus 306, FI-00531 Helsinki en de website is www.kuluttajariita.fi.
(b) Als u in Zweden woont, kunnen geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden en die niet in samenspraak kunnen worden opgelost, worden beslecht door de Zweedse nationale raad voor consumentengeschillen (de 'ARN'), postbus 174, 101 23 Stockholm, Zweden (www.arn.se). De ARN is een overheidsinstantie die geschillen tussen consumenten en zakelijke exploitanten beslecht. U kunt als consument een dergelijk geschil kosteloos door de ARN laten beslechten. We zullen ons neerleggen bij de beslissing van de ARN.
30. Contact met ons opnemen
U kunt contact met ons opnemen via customerservice@eurosportplayer.com of met de contactgegevens op onze helppagina.
Laatst bijgewerkt op: April 2020