Wij zijn Dplay Entertainment Limited. Wij zijn geregistreerd in Engeland onder ondernemingsnummer 09615785. Ons hoofdkantoor is gevestigd te Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londen W4 5YB, Verenigd Koninkrijk en wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van u verzamelen. Wij bieden een reeks gratis en betaalde diensten, zoals Eurosport en Eurosport Player (samen de "Diensten").
We nemen privacy zeer serieus en willen zo transparant mogelijk zijn over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Door op de link 'Toegang tot mijn gegevens' in het gedeelte 'Persoonsgegevens' van uw 'Account' te klikken, kunt u eenvoudig toegang krijgen tot bepaalde persoonsgegevens die wij over u verwerken. Hier leggen we kort uit hoe we die persoonsgegevens gebruiken.
Er kunnen bepaalde persoonsgegevens die wij over u bewaren zijn die niet beschikbaar zijn via de link 'Toegang tot mijn gegevens', zoals de interactie die u met onze klantenservice hebt gehad. Als u toegang wilt krijgen tot andere persoonsgegevens die wij over u bewaren, kunt u contact opnemen met ons Privacy Office op DPO@discovery.com of met onze klantenservice door te klikken op de links 'Neem contact met ons op' of 'Live chat' in het gedeelte 'Help' van de website.
Meer informatie over welke persoonsgegevens we over u verwerken en hoe we deze gebruiken, vindt u in ons Privacybeleid. Houd er rekening mee dat alle definities die hier worden gebruikt verwijzen naar gedefinieerde termen in ons Privacybeleid.
Uw persoonsgegevens en hoe we deze gebruiken
In de onderstaande paragraff hebben we de categorieën persoonsgegevens uiteengezet die wij aan u verstrekken wanneer u op de link 'Toegang tot mijn gegevens' klikt, en een korte uitleg van hoe we deze gebruiken. In grote lijnen gebruiken we uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om een contract uit te voeren dat wij met u zijn aangegaan, wanneer dit vereist is voor onze gerechtvaardigde belangen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer dit toegestaan is omdat u uw toestemming hebt gegeven.
Categorie persoonsgegevensHoe we die persoonsgegevens gebruiken
Volledige naam en e-mailadres - Om uw account te creëren en te beheren.
- Vereisten voor dienst- en accountbeheer, zoals wanneer we contact met u moeten opnemen om redenen in verband met de Diensten. - Om fraude te detecteren en te voorkomen. - Om ervoor te zorgen dat u en anderen relevante informatie zien bij het gebruik van sociale mediaplatforms (we leggen dit hieronder en in ons Privacybeleid verder uit). - Om u, wanneer we daarvoor toestemming hebben, marketingberichten te sturen.
Marketingvoorkeuren - Om er zeker van te zijn dat we u alleen marketingberichten sturen wanneer we daarvoor toestemming hebben.
Land/regio - Om u informatie te tonen die beschikbaar is in uw land, en om ervoor te zorgen dat u toegang krijgt tot die informatie wanneer u op reis bent (als we toestemming hebben om dit te doen).
Gebruikers-id - Om te achterhalen hoe u toegang krijgt tot onze Diensten en welke apparaten u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten.
Gegevens over uw abonnement - Om uw account te beheren en de Diensten te administreren. - Om te achterhalen hoe u de Diensten gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u voor het laatst bent ingelogd op uw account), zodat we onze Diensten kunnen blijven optimaliseren en verbeteren.
Betalingsgegevens - Om de Diensten te beheren en uw betaling te verwerken. - Om fraude te detecteren en te voorkomen.
We verwerken uw persoonsgegevens ook om juridische redenen, zoals beschreven in ons Privacybeleid.
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering van het in artikel 22 (1), en artikel 22 (4) van de Algemene verordening gegevensbescherming bedoelde type.
Hoe we uw persoonsgegevens delen en met wie we deze delen
Wij delen uw persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden:
  • Externe dienstverleners: Wanneer we persoonsgegevens delen met externe servicebedrijven om namens ons bepaalde diensten te faciliteren of te verlenen, waaronder IT-infrastructuurbedrijven en betalingsdienstaanbieders.
  • Groepsbedrijven: We kunnen uw persoonsgegevens aan onze dochterondernemingen of gelieerde bedrijven verstrekken met het doel om namens ons persoonsgegevens te verwerken om de Diensten aan u te kunnen leveren.
  • Naleving van wetten en juridische procedures: Wanneer we reageren op gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om verweer te voeren tegen juridische vorderingen. Wanneer we naar eigen goeddunken geloven dat het noodzakelijk is om informatie te delen om onderzoek te doen naar illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, of indien anderszins vereist door de wet.
  • Fusie of overname: Wanneer we informatie over u moeten overdragen als we zijn overgenomen door of zijn samengevoegd met een ander bedrijf.
  • Sociale mediaplatforms: We delen bepaalde persoonsgegevens met sociale mediaplatforms, bijvoorbeeld wanneer we aangepaste hulpmiddelen voor de doelgroep gebruiken om relevante advertenties aan te bieden en wanneer we functies aan onze Diensten toevoegen, waarmee u eenvoudig onze informatie op die platforms kunt delen.
Internationale overdrachten
Wanneer we persoonsgegevens buiten het VK of de EER overdragen, zullen we ofwel:
  • de standaardcontractbepalingen voor gegevensbescherming opnemen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor het overdragen van persoonsgegevens buiten de EER naar onze contracten met die derde partijen (dit zijn de bepalingen die zijn goedgekeurd krachtens artikel 46 (2) van de AVG);
  • (indien relevant en indien de ontvanger gevestigd is in de VS), ervoor zorgen dat ze deel uitmaken van het Privacy Shield, waardoor ze vergelijkbare bescherming moet bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld door Europa en de VS; ofwel
  • ervoor zorgen dat het land waar uw persoonsgegevens zal worden verwerkt door de Europese Commissie als ‘adequaat’ is aangemerkt op grond van artikel 45 van de AVG.
Gegevensbewaring
We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang we deze nodig hebben om de redenen die hier en in ons Privacybeleid uiteen worden gezet. We zullen persoonsgegevens met betrekking tot een betaald abonnement 5 jaar na afloop van uw abonnement verwijderen als u geen live en geldig recht hebt op onze Diensten en u gedurende 5 jaar niet hebt ingelogd op uw account, behalve wanneer we persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen.
Uw rechten
U heeft bepaalde rechten in verband met uw persoonsgegevens, zoals het recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht om verwerking te beperken, recht op gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing. Als u uw rechten uitoefent en wij van mening zijn dat deze niet van toepassing zijn of wanneer er een uitzondering bestaat, zullen wij u hierover informeren wanneer we op uw verzoek reageren.
Binnen de EER heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij lokale gegevensbeschermingsautoriteiten als u denkt dat we niet voldoen aan het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. De lokale autoriteit verschilt afhankelijk van uw land. Meer details over uw rechten en een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten zijn te vinden in ons Privacybeleid.