Dit is het privacybeleid voor de websites van Eurosport Player en Eurosport, en de applicaties Eurosport Player en Eurosport die beschikbaar zijn op bepaalde mobiele telefoons en andere verbonden apparaten (samen de "Diensten"). Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.
Wij zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Onze bedrijfsgegevens worden hieronder in paragraaf 1 vermeld.
Wij respecteren uw recht op privacy. Ons algemene streven is om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en gebruiken voor zover dat nodig is om de Diensten aan u te kunnen verlenen, alsmede om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Dit privacybeleid beschrijft de volgende belangrijke onderwerpen in verband met uw persoonsgegevens:
1. Wie wij zijn
2. Kinderen
3. De persoonsgegevens die wij verzamelen over u
4. Hoe wij uw persoonsgegevens opslaan en gebruiken
5. Hoe we uw persoonsgegevens delen en met wie we deze delen
6. Internationale overdrachten
7. Cookies en vergelijkbare technologieën
8. Beveiliging
9. Gegevensbewaring
10. Uw rechten
11. Marketing
12. Websites van derden
13. Wijzigingen in dit privacybeleid
14. Klachten, vragen en suggesties
1. Wie wij zijn
Wij zijn Dplay Entertainment Limited. Wij zijn geregistreerd in Engeland onder ondernemingsnummer 09615785. Ons hoofdkantoor is gevestigd te Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londen, W4 5YB, Verenigd Koninkrijk (DEL”) en wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. DEL is een dochteronderneming van Discovery, Inc. (Discovery”).
U kunt hier meer te weten komen over Discovery. Als u vanuit Duitsland toegang tot onze Diensten heeft, worden deze beheerd door JOYN GmbH, Landsberger Straße 110, 80339 München, Duitsland. Onze EU-vertegenwoordiger is Eurosport SAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 92798, Issy-Les-Moulineaux, Frankrijk.
2. Kinderen
Wij zullen nooit bewust informatie verzamelen van een kind zonder toezicht onder de leeftijd van 16 jaar. Onze Diensten zijn niet gericht op kinderen en wij zullen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen verzamelen.
3. De persoonsgegevens die wij verzamelen over u
Informatie van uw online interacties
Wij verzamelen de volgende informatie uit uw interactie met de Diensten:
 • Wij verzamelen de volgende informatie uit uw interactie met de Diensten:
 • hoe u toegang krijgt tot de Diensten en de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Dit omvat het verzamelen van unieke online-identificatoren, zoals het IP-adres, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem, platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang tot de Diensten te krijgen;
 • gegevens met betrekking tot de manier waarop u de Diensten gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de video's die u bekijkt (wat u bekijkt, hoe lang u kijkt en wanneer), in- en uitloggen, afspeelfouten en browse-informatie;
 • informatie over hoe u omgaat met onze online marketing; waaronder informatie over of onze marketing aan u wordt geleverd en hoe u ermee omgaat; en
 • alle e-mailberichten, inclusief bijlagen, die u naar ons verzendt.
Informatie die u met ons deelt
Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt via gegevensinvoervelden op onze website of app, kunnen wij de volgende informatie over u verzamelen:
 • uw naam en contactgegevens (waaronder uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • uw leeftijd, geslacht en geboortedatum;
 • alle e-mailberichten, inclusief bijlagen, die u naar ons verzendt;
 • waar u diensten van ons koopt, uw betalingsgegevens, waaronder de naam van de kaarthouder, het factuuradres en de gegevens van de betaalpas als u betaalt met uw betaalkaart of creditcard (of uw identificatietokens van Paypal, Ideal, Apple of Google als u via een van deze methoden betaalt), en informatie over de transacties zoals de gekochte producten of diensten;
 • uw marketingvoorkeuren;
 • uw deelname aan een wedstrijd (waaronder de inzending zelf die een foto, opmerking of antwoord op een vraag kan zijn);
 • uw favoriete sport, teams en atleten, als u deze informatie invoert in uw account; en
 • profielgegevens waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het registreren van een account, aankopen of bestellingen door u, uw interesses, favorieten en voorkeuren.
Derden of openbaar beschikbare bronnen
Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen, zoals hieronder uiteengezet:
 • als u inlogt op de Diensten via een social media account van een derde, zoals Facebook, verzamelen wij bepaalde informatie met betrekking tot uw account bij die social media-platforms, waaronder uw naam, profielfoto, leeftijdsgroep, geslacht en andere informatie beschikbaar op uw openbare profiel. U kunt de gegevens die door social media-platforms worden gedeeld, beheren door uw voorkeuren te wijzigen door gebruik te maken van de privacyinstellingen die deze derden op hun platforms leveren;
 • wij hebben regelingen getroffen met bepaalde tv- en internetproviders en aanbieders van apparatuur voor streamingmedia (in dit privacybeleid aangeduid als onze "Partners"), wat betekent dat deze Partners onze Diensten beschikbaar kunnen stellen aan hun klanten. Als u via een van onze Partners toegang verkrijgt tot de Diensten, ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens van de Partner die in de meeste gevallen beperkt is tot een gebruikersidentificatienummer, een productcode en informatie over het land van oorsprong ("API-gegevens"). Wij verzamelen API-gegevens van Partners om uw toegang tot de Diensten toe te staan/te verifiëren. Wij en de Partner zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van API-gegevens, wat betekent dat wij er beiden verantwoordelijk voor zijn dat API-gegevens worden behandeld in overeenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. U kunt uw rechten met betrekking tot API-gegevens tegen (een van) ons beiden uitoefenen. In sommige, meer beperkte gevallen ontvangen wij ook uw registratiegegevens van Partners (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres), in plaats van dat u zich rechtstreeks bij ons registreert. Wij gebruiken die gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.
 • technische gegevens van de volgende partijen:
Voor meer informatie over hoe elk van deze partijen uw gegevens verzamelt en gebruikt, raadpleeg de paragraaf 'Externe advertentiebedrijven' hieronder;
 • identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars, aggregators en openbaar beschikbare bronnen;
 • contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgingsdiensten; en
 • derden die binnen de Diensten bepaalde diensten aan ons leveren, bijvoorbeeld door het faciliteren en beheren van feedbackformulieren van klanten en abonnementen op nieuwsbrieven.
4. Hoe wij uw persoonsgegevens opslaan en gebruiken
Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
 • het is noodzakelijk om een contract dat wij met u zijn aangegaan uit te voeren;
 • het is vereist voor onze gerechtvaardigde belangen;
 • het is vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; of
 • het is toegestaan omdat u uw toestemming hiervoor aan ons heeft verleend.
Wanneer wij persoonsgegevens moeten verzamelen om aan de wet te voldoen, of als dit vereist is op basis van een contract dat wij met u zijn aangegaan, en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen wij het contract dat wij met u zijn aangegaan of proberen met u te sluiten, mogelijk niet uitvoeren (in dit geval om u gebruik te kunnen laten maken van de Diensten). In dit geval moeten wij de Diensten mogelijk annuleren. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen, wanneer dit het geval is.
Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren
Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, inloggegevens en betalingsinformatie en informatie over uw gebruik van en toegang tot de Diensten, omdat dit noodzakelijk is om de door u aangevraagde Diensten te leveren conform het contract dat tussen u en ons is aangegaan toen u akkoord ging met onze Gebruiksvoorwaarden. Dit omvat:
 • het aanmaken van uw account;
 • het beheren van uw account en het leveren van Diensten die u aanvraagt of aankoopt;
 • het beheren van de Diensten en het verwerken van uw betaling wanneer u Diensten van ons koopt, (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van externe dienstverleners om dergelijke betalingen te verwerken);
 • het verstrekken van gepersonaliseerde aanbevelingen en inhoud binnen de Diensten door gegevens over u te verzamelen om een profiel van uw voorkeuren op te bouwen op basis van uw activiteit wanneer u de Diensten gebruikt. De Diensten kunnen niet aan u worden verstrekt zonder deze profilering. Als u bezwaar wilt maken tegen deze profilering, kunnen wij de Diensten niet aan u leveren en mag u de Diensten niet openen of gebruiken;
 • vereisten voor dienst- en accountbeheer, zoals wanneer we contact met u moeten opnemen om redenen die verband houden met de Diensten (bijvoorbeeld wanneer we u een wachtwoordherinnering moeten sturen, om u op de hoogte te houden van updates van Diensten of wijzigingen aan onze Gebruiksvoorwaarden op Gebruiksvoorwaarden, Cookiebeleid of dit privacybeleid);
 • contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van een prijs die u heeft gewonnen in een van onze wedstrijden door gebruik te maken van de contactgegevens die u heeft opgegeven bij deelname aan de wedstrijd, en het gebruiken van uw adres om uw prijs naar u te verzenden
Als u toegang verkrijgt tot de Diensten via een van onze Partners, delen wij en de Partner bepaalde persoonsgegevens onderling om die toegang toe te staan/te verifiëren, waardoor de Partner op zijn beurt kan voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van het contract tussen u en hen.
Onze gerechtvaardigde belangen
Soms gebruiken wij uw persoonsgegevens voor doeleinden die bijkomstig zijn voor het verlenen van de Diensten. In dergelijke gevallen zijn wij van mening dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens en zijn wij van mening dat de voordelen van de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens zwaarder wegen dan de mogelijke gevolgen voor u en dat dit uw rechten of vrijheden niet onnodig schaadt. De relevante omstandigheden zijn:
 • het opsporen en voorkomen van fraude;
 • het beveiligen van onze Diensten, producten en IT-systemen;
 • ervoor zorgen dat onze eigen processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk zijn;
 • het analyseren van uw activiteit wanneer u de Diensten gebruikt, inclusief uw videogebruik (wat u kijkt, hoe lang u het bekijkt en wanneer), afspelen en algemene kijkgewoonten, zodat wij:
 • de persoonsgegevens die we over u verzamelen kunnen combineren om een profiel van uw interesses en voorkeuren op te bouwen zodat we u gerichte marketing en reclame kunnen bezorgen – dit doen we door de persoonsgegevens die we over u verzamelen te combineren om een profiel van uw interesses en voorkeuren op te bouwen. U kunt meer lezen over ons gebruik van reclame- en technologiebedrijven van derden om advertenties te tonen in de paragraaf over ‘Externe reclamebedrijven’ hieronder;
 • het analyseren van uw gebruik van de Diensten op de verschillende apparaten die u gebruikt (bijv. wij gebruiken informatie die is verzameld over uw gebruik van de Diensten op uw telefoon om de inhoud en advertenties die u ziet wanneer u de Diensten gebruikt op een ander apparaat, zoals uw tablet of laptop, beter te personaliseren);
 • het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, marketing en advertenties;
 • IP-adressen en apparaat-identificatoren gebruiken om de locatie van gebruikers vast te leggen en ongeautoriseerde gebruikers te blokkeren;
 • het afhandelen van uw vragen en verzoeken (wij moeten bijvoorbeeld uw contactgegevens verwerken als u de klantenservice belt voor hulp of ondersteuning);
 • het versturen van feedbackenquêtes aan u, zodat wij de Diensten kunnen verbeteren op basis van uw antwoorden;
 • wanneer u zich hebt afgemeld voor onze marketing of bezwaar maakt tegen het ontvangen van e-mails van ons, dan moeten wij uw voorkeuren bijhouden om ervoor te zorgen dat wij geen contact met u opnemen als u ons hebt gevraagd dat niet te doen.
Als wij ons beroepen op onze gerechtvaardigde belangen (of die van een andere persoon) voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zullen wij een belangenafweging maken om ervoor te zorgen dat onze gerechtvaardigde belangen (of die van de andere persoon) niet minder zwaar wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor bescherming van de persoonsgegevens vereist is. U kunt ons vragen om meer informatie over deze belangenafweging door contact met ons op te nemen. Gebruik hiervoor de contactgegevens in paragraaf 13 hieronder.
Wanneer u ons toestemming heeft verleend
Als u ons uw toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken, maar u later van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons Privacy Office via DPO@discovery.com waarna wij zullen stoppen met het gebruik.
Wij leggen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en de omstandigheden waarin wij uw toestemming nodig hebben om dit te doen uit in deonderstaande paragraaf ‘Marketing’.
Om juridische redenen
Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen omvatten:
 • als u een betaald abonnement heeft voor het gebruik van de Diensten en in de Europese Unie (de "EU") woont, zijn wij wettelijk verplicht u toe te staan (en heeft u wettelijk het recht) om de Diensten te bekijken wanneer u een ander land in de EU bezoekt, ervan uitgaande dat wij uw land van verblijf hebben geverifieerd. Wij gebruiken persoonsgegevens (meestal uw IP-adres en/of de informatie van uw betaalkaart) om uw land van verblijf te verifiëren;
 • dat wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen; en
 • indien regelgevende instanties of toezichthoudende instanties ons vereisen om uw persoonsgegevens met hen te delen.
Anonieme gegevens
Wij verzamelen geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze website voor het samenstellen van statistieken of rapportagedoeleinden. Geen enkele persoon kan echter geïdentificeerd worden op basis van de geanonimiseerde gegevens die we voor deze doeleinden verzamelen.
Externe advertentiebedrijven
Wij willen ervoor zorgen dat onze advertenties en marketing relevant en interessant zijn voor u en onze andere gebruikers. Om dit te bereiken, gebruiken wij externe advertentie- en technologiebedrijven om advertenties weer te geven en/of geaggregeerde gegevens te leveren voor het weergeven van advertenties wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt. Dit kunnen ook externe technologiebedrijven zijn die gegevens over u verzamelen om op deze wijze een profiel van uw voorkeuren samen te stellen op basis van uw activiteiten wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt. We kunnen deze bedrijven ook gebruiken om automatisch gegevens van u te verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt om ons te helpen vast te stellen welke advertenties aan u worden verstrekt en wat u doet na het zien van die advertenties. Daarnaast delen wij ook gegevens met aanbieders van webanalysetools, zoals Adobe, die wij gebruiken om uw gebruik van de Diensten te analyseren.
Deze externe advertentiebedrijven verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens door cookies en andere trackingsoftware in onze Diensten te integreren. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie. In sommige gevallen zullen deze externe partijen de gegevens die ze verzamelen ook gebruiken voor hun eigen doeleinden. Zo kunnen zij uw gegevens samenvoegen met andere gegevens die zij hebben en deze gebruiken om andere klanten advertentiegerelateerde diensten aan te bieden en met andere advertentiebedrijven samen te werken en uw persoonsgegevens als onderdeel van het proces met dergelijke bedrijven te delen.
Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie over externe advertentiebedrijven die gegevens over u verzamelen, gebruiken en opslaan, alsmede het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën in onze Diensten. In ons Cookiebeleid kunt u bovendien lezen hoe u deze vorm van gegevensverzameling en -gebruik kunt wijzigen. Als u ervoor kiest tracking voor deze doeleinden te beperken of te voorkomen, worden de advertenties die u te zien krijgt wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt, niet langer afgestemd op uw voorkeuren.
We kunnen uw gegevens ook delen met sociale media of andere soortgelijke platforms, zodat u en andere mensen relevante informatie op het platform in kwestie kunnen zien. Wij kunnen bijvoorbeeld de Facebook Custom Audiences-dienst gebruiken en uw e-mailadres in een beveiligd format met Facebook delen, zodat wij u kunnen opnemen in een aangepaste doelgroep waarmee wij op Facebook relevante advertenties kunnen weergeven, of een doelgroep kunnen aanmaken van andere Facebook-gebruikers op basis van de informatie in uw Facebook-profiel.
5. Hoe wij uw persoonsgegevens delen en met wie wij deze delen
We onthullen informatie onder de volgende omstandigheden:
 • Externe dienstverleners: Wanneer we informatie delen met externe servicebedrijven om namens ons bepaalde diensten te faciliteren of te verlenen. Dit omvat:
- IT-infrastructuurbedrijven die onze levering van de Diensten aan u mogelijk maken;
- Derden die namens ons klantenondersteuning bieden, zoals Zendesk, die ons helpen bij het leveren van klantenservice;
- IT-ondersteuningsdienstverleners;
- betalingsdienstaanbieders zoals Adyenof PayPal die uw abonnementsbetalingen namens ons zullen verwerken; en
- andere externe dienstverleners, met als doel het gebruik van de Diensten door klanten te faciliteren of te volgen (zoals Adobe, Conviva en Google).
Deze bedrijven hebben alleen toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken indien nodig om deze Diensten aan ons te kunnen leveren en in overeenstemming met onze instructies.
 • Groepsbedrijven: We kunnen uw persoonsgegevens aan onze dochterondernemingen of gelieerde bedrijven verstrekken met het doel om namens ons persoonsgegevens te verwerken om de Diensten aan u te kunnen leveren. Deze partijen zijn verplicht om dergelijke informatie te verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid. Ze hebben geen enkel onafhankelijk recht om deze informatie te delen.
 • Naleving van wetten en juridische procedures: Wanneer we reageren op gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om verweer te voeren tegen juridische vorderingen. Wanneer we naar eigen goeddunken geloven dat het noodzakelijk is om informatie te delen om onderzoek te doen naar illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, of indien anderszins vereist door de wet.
 • Fusie of overname: Wanneer we informatie over u moeten overdragen als we zijn overgenomen door of zijn samengevoegd met een ander bedrijf. Als wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van onze activa, wordt u achteraf via een e-mail en/of een duidelijke kennisgeving binnen onze Diensten op de hoogte gebracht van elke overdracht van eigendom of gebruik van uw persoonsgegevens, evenals eventuele keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.
 • Sociale mediaplatforms: Wij maken gebruik van functies op onze Diensten die u de mogelijkheid bieden om op eenvoudige wijze onze inhoud met anderen te delen, of uw kijkgegevens of uw waardering voor dergelijk materiaal openbaar te maken door op social media-deelknoppen te klikken, zoals Recommend (Facebook, Google+), Tweet (Twitter) of verzenden per e-mail. Zelfs als u geen social media-deelknoppen gebruikt bij het gebruik van onze Diensten, kunnen de sociale netwerken die dergelijke knoppen verstrekten u daarmee identificeren. Alleen al het feit dat uw gebruikersaccount met een sociaal netwerk op uw apparaat (open sessie) wordt geactiveerd wanneer u onze Diensten gebruikt, kan dat netwerk toestaan om uw navigatie van onze Diensten te volgen. Ons gebruik van deze functies betekent dat wij bepaalde persoonsgegevens delen met Facebook en Twitter, en zij zullen bepaalde persoonsgegevens met ons delen. Elk volgend gebruik van uw persoonsgegevens door Facebook of Twitter is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, dat u zorgvuldig moet lezen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonsgegevens over u die door die derden worden verzameld en opgeslagen.
6. Internationale overdrachten
Als u zich in de EU bevindt, kunnen wij persoonsgegevens die wij van u verzamelen, doorgeven aan externe gegevensverwerkers die zich bevinden in landen buiten het Verenigd Koninkrijk ("VK") en de Europese Economische Ruimte ("EER") (inclusief de Verenigde Staten), of aan leden van onze bedrijvengroep in verband met de bovengenoemde doeleinden. Houd er rekening mee dat landen buiten het VK en de EER mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als landen binnen het VK en de EER, hoewel onze verzameling, opslag en gebruik van uw persoonsgegevens onder dit privacybeleid blijven vallen. Wanneer wij persoonsgegevens buiten het VK en de EER overbrengen, zullen wij:
Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overbrengen, zullen we:
 • de standaardcontractbepalingen voor gegevensbescherming opnemen die zijn goedgekeurd door de de regering van het VK of de Europese Commissie (zoals van toepassing) voor het overdragen van persoonsgegevens buiten het VK en de EER naar onze contracten met die derde partijen (dit zijn de bepalingen die zijn goedgekeurd krachtens artikel 46.2 van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") en de versie voor het VK daarvan); of
 • ervoor zorgen dat het land waar uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door de regering van het VK of de Europese Commissie (zoals van toepassing) als ‘adequaat’ is aangemerkt op grond van artikel 45 van de AVG (en de versie van het VK daarvan).
 • U kunt meer informatie vinden over de regels voor gegevensoverdracht buiten het VK en de EER, met inbegrip van de mechanismen waarop wij vertrouwen, op de website van de Europese Commissie hier en op de website van het Information Commissioner's Office hier.
7. Cookies en vergelijkbare technologieën
Technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts worden gebruikt door ons en onze partners, gelieerde bedrijven of analyses of dienstverleners. Deze technologieën worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheren van de Diensten, het volgen van de manieren waarop gebruikers de Diensten gebruiken en het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. Wij ontvangen rapporten gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.
Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om de instellingen van gebruikers te onthouden (bijvoorbeeld taalvoorkeuren) en voor verificatie. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op elk gewenst moment beheren via ons Cookievoorkeurencentrum [Hyperlink naar het Platform voor Toestemmingsbeheer invoegen], op individueel browserniveau en, in sommige gevallen, de instellingen op uw mobiele apparaat. Als u cookies weigert, kunt u de Diensten nog steeds gebruiken, maar uw mogelijkheden om sommige functies of delen van de Diensten te gebruiken en ons vermogen de Diensten speciaal op u af te stemmen, zijn mogelijk beperkt.
Lees in ons Cookiebeleid meer over hoe wij cookies gebruiken en welke informatie er met behulp van cookies wordt verzameld.
8. Beveiliging
Hoewel wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen, kan geen enkele transmissie via het internet ooit gegarandeerd veilig zijn. Houd er daarom rekening mee dat wij de beveiliging van persoonsgegevens die u via internet naar ons verzendt, niet kunnen garanderen. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen met behulp van gepaste technische en operationele maatregelen, zoals toegangscontroles die de manier waarop uw persoonsgegevens wordt opgeslagen en verwerkt beperken en beheren.
9. Gegevensbewaring
We zullen gegevens (inclusief persoonsgegevens) bewaren zolang we deze nodig hebben om de redenen die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. We zullen informatie met betrekking tot een betaald abonnement 5 jaar na afloop van uw abonnement verwijderen als u geen live en geldig recht hebt op onze Diensten en u gedurende 5 jaar niet hebt ingelogd op uw account, behalve wanneer we persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen. In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens voor onderzoeks- of statistische doeleinden anonimiseren (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld). In dergelijke gevallen kunnen wij deze gegevens onbeperkt blijven gebruiken zonder nadere kennisgeving aan u.
10. Uw rechten
U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om te verzoeken dat wij toegang verlenen tot alle persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde raadplegen door te klikken op delink 'Toegang tot mijn gegevens' in 'Persoonsgegevens' in hetgedeelte 'Account' van de website. Als u meer informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en uw privacy beschermen, klik dan op de link 'Informatie over mijn gegevens' die ook te vinden is in het gedeelte 'Account' van de website. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming en klantenservice via de onderstaande contactgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens verwijderen door hier te klikken [LINK]. Als u een actieve abonnee bent, kunnen we uw gegevens niet verwijderen omdat we uw gegevens nodig hebben om uw actieve abonnement te ondersteunen en ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot de inhoud die u hebt gekocht. Echter, als u ons aanvraagformulier voor verwijdering invult, zorgen wij ervoor dat uw pas niet automatisch wordt verlengd aan het einde van uw huidige abonnementsperiode en verwijderen wij uw e-mailadres van onze marketingdistributielijst om ervoor te zorgen dat u geen verdere marketingmails meer van ons ontvangt. Houd er rekening mee dat het tot 10 dagen kan duren voordat deze verwijderingsaanvraag in onze systemen is bijgewerkt. Neem na het verstrijken van uw pas contact met ons op als u nog steeds wilt dat wij uw gegevens verwijderen. Wij kunnen dan uw verzoek om gegevensverwijdering verwerken, met uitzondering van gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Raadpleeg onze Gebruiksvoorwaarden voor informatie over uw annuleringsrechten.
U kunt de vervaldatum van uw pas vinden door deze stappen te volgen:
1. Log in op uw account door te klikken op het "Account" persoonspictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.
2. Klik nogmaals op "Account" in het uitklapmenu dat wordt weergegeven.
3. U kunt de vervaldatum van uw pas zien in de "Abonnement"-informatie die wordt weergegeven.
U heeft ook het recht om te verzoeken dat wij:
 • alle persoonsgegevens van u die niet actueel of onjuist zijn, bijwerken;
 • de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, beperken;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, voorkomen;
 • uw persoonsgegevens verstrekken aan een externe dienstaanbieder; of
 • enige bezwaren van u over het gebruik van uw persoonsgegevens, in acht nemen.
Als u een inwoner van Frankrijk bent, heeft u het recht om ons instructies te geven over het beheer (bijv. bewaring, verwijdering en bekendmaking) van uw persoonsgegevens na uw overlijden. U kunt uw instructies op elk gewenst moment wijzigen of intrekken.
Wij zullen al dergelijke verzoeken in acht nemen en ons antwoord binnen een redelijke termijn (en in elk geval binnen een door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn) geven. Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden kunnen worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken.
Als er een uitzondering van toepassing is, zullen wij u dit vertellen wanneer wij reageren op uw verzoek.Wij kunnen u vragen ons informatie te verstrekken die vereist is om uw identiteit te bevestigen voordat wij reageren op uw verzoek.
Als wij persoonsgegevens verwijderen die wij over u bewaren, kan deze verwijdering alleen betrekking hebben op de Diensten en niet op enige andere dienst die door ons wordt geleverd in andere rechtsgebieden. U dient verzoeken in te dienen voor al uw accounts bij de Diensten of enige andere door ons geleverde dienst.
Als u meer informatie wilt met betrekking tot uw rechten, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met ons Privacy Office op DPO@discovery.com, of contact opnemen met onze klantenservice door te klikken op de link ‘Neem contact met ons op’, of ‘Live chat’ in het gedeelte ‘Help’ van de website.
11. Marketing
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketing via e-mail.
Voor abonnees van Eurosport Player hebben we eerder (vóór 17 september 2019) uw toestemming voor aanmelding verkregen om u marketing te sturen en we zullen uw voorkeur blijven respecteren bij het verzenden van e-mailberichten. Als u zich sinds 17 september 2019 heeft geabonneerd op Eurosport Player, zullen wij u bepaalde marketingcommunicatie (waaronder elektronische marketingcommunicatie) sturen als het in ons gerechtvaardigde belang is om dit te doen voor marketing- en zakelijke ontwikkelingsdoeleinden, en u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van deze berichten. (Zoals hieronder wordt uitgelegd, kunt u zich, als u zich tot op heden niet heeft afgemeld voor het ontvangen van deze berichten van ons, op elk gewenst moment afmelden.)
Als u een Eurosport-account registreert of een Eurosport Pass aanschaft op Eurosport, vragen wij vooraf uw toestemming om u marketing te sturen.
We zullen uw toestemming voor directe marketingcommunicatie altijd vragen waar dit door de lokale wetgeving verplicht is gesteld. We zullen uw toestemming ook vragen als wij van plan zijn om uw persoonsgegevens aan derden kenbaar te maken voor dergelijke directe marketingcommunicatie.
Als u de marketingcommunicatie niet meer wilt ontvangen, kunt u op elk gewenst moment klikken op Afmelden in een marketinge-mail van ons, uw ‘Communicatievoorkeuren’ in ‘Profiel’ van het gedeelte ‘Account’ van de website wijzigen, of per e-mail contact met ons opnemen via DPO@discovery.com. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice door te klikken op de links ‘Neem contact met ons op’, of ‘Live chat’ in het gedeelte ‘Hulp’ van de website. Houd er rekening mee dat uw afmelding voor marketinge-mails geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de marketinge-mails die eerder aan u verzonden werden.
12. Websites van derden
De Diensten bevatten links en pagina's naar andere websites die door derden worden beheerd. Houd er rekening mee dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op de persoonsgegevens die wij via de Diensten verzamelen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonsgegevens die derden via hun website kunnen verzamelen, bewaren en gebruiken. Lees altijd zorgvuldig het privacybeleid van elke website die u bezoekt.
13. Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 31 december 2020.
Controleer dit regelmatig om op de hoogte te blijven van updates van dit privacybeleid. Wanneer we belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen en we uw e-mailadres hebben, sturen we u een kennisgeving van de wijzigingen.
14. Klachten, vragen en suggesties
Wij hebben een functionaris voor gegevensverwerking die kan helpen met alle vragen met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. U kunt per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via DPO@discovery.com.
U kunt ook een klacht indienen bij ons toezichthoudende orgaan voor gegevensbeschermingsaangelegenheden (het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk), of verzoeken om een oplossing van rechtswege bij lokale rechtbanken als u meent dat uw rechten zijn geschonden.
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER als u denkt dat we niet voldoen aan het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. De lokale autoriteit verschilt afhankelijk van het land. Raadpleeg de bijlage voor uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.
Bijlage
Lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten (Verenigd Koninkrijk en de EER-landen)
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de EER als u denkt dat wij niet voldoen aan het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. De lokale autoriteit verschilt afhankelijk van het land. Zie hieronder voor meer informatie over de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de EER-landen waarin wij actief zijn.
Oostenrijk
Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wenen
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at/
België
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/
Bulgarije
Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/
Kroatië
Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr of info@azop.hr
Website: http://www.azop.hr/
Cyprus
Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
Postbus 23378,
CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Website: http://www.dataprotection.gov.cy/
Tsjechische Republiek
The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praag 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Website: http://www.uoou.cz/
Denemarken
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Kopenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk/
Estland
Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Website: http://www.aki.ee/en
Finland
Office of the Data Protection Ombudsman
Postbus 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
e-mail: tietosuoja@om.fi
Website: http://www.tietosuoja.fi/en/
Frankrijk
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIJS CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Website: http://www.cnil.fr/
Duitsland
De klachtenbevoegdheid is verdeeld over verschillende toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming in Duitsland. Bevoegde autoriteiten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de lijst die wordt vermeld onder:
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
Griekenland
Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athene
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Website: http://www.dpa.gr/
Hongarije
Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Website: http://www.naih.hu/
IJsland
The Icelandic Data Protection Authority
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, IJsland
Tel. +354-510-9600
e-mail: postur@personuvernd.is
Website: https://www.personuvernd.is/
Ierland
Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Website: http://www.dataprotection.ie/
Italië
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia 11
00186 Rome
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-mail: garante@garanteprivacy.it
Website: http://www.garanteprivacy.it/
Letland
Data State Inspectorate
Directeur: Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Website: http://www.dvi.gov.lv/
Liechtenstein
Datenschutzstelle
Kirchstrasse 8
Postbus 684
9490 Vaduz
Tel: +423 236 60 90
e-mail: info.dss@llv.li
Website: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle
Litouwen
State Data Protection
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. +370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Website: http://www.ada.lt/
Luxemburg
Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu
Website: http://www.cnpd.lu/
Malta
Office of the Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Website: http://www.dataprotection.gov.mt/
Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Noorwegen
Datatilsynet
Postbus 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.no
Website: https://www.datatilsynet.no/English/
Polen
The Bureau of the President of the Personal Data Protection Office - PUODO
ul. Stawki 2
00-193 Warschau
Tel. +48 22 53 10 300; 606-950-000
Fax +48 22 53 10 301
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
Website: http://www.uodo.gov.pl/
Portugal
Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lissabon
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt
Website: http://www.cnpd.pt/
Roemenië
The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
President: Mrs Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BOEKAREST
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: http://www.dataprotection.ro/
Slowakije
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 2 32 31 32 14
Fax: +421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovenië
Information Commissioner
Ms Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Website: https://www.ip-rs.si/
Spanje
Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
Madrid 28001
Tel. +34 91 266 35 17
Contact per e-mail: internacional@agpd.es. Ook: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Website: https://www.agpd.es/
Zweden
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: http://www.datainspektionen.se/
VK
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Website: https://ico.org.uk
(Bijgewerkt op 31 december 2020)