Informatie over hoe u een andere Eurosport Pas kunt instellen die begint nadat uw huidige Eurosport Pas is afgelopen, vindt u in onderdeel 2.
Wanneer u een Eurosport Pas rechtstreeks bij ons koopt, gaat u ermee akkoord dat: (a) wij u onmiddellijk toegang verschaffen tot uw Eurosport Pas (en tot de Eurosport Content die beschikbaar is via die Eurosport Pas); en (b) als wij uw toestemming krijgen wanneer u zich aanmeldt, u afziet van wettelijke rechten om: (i) u te bedenken over uw Eurosport Pas; en (ii) een terugbetaling te ontvangen binnen de toepasselijke herroepingstermijn.
Wij wijzen u erop dat, als u toegang hebt tot Eurosport Player of als u een Eurosport Pas koopt via een derde partij (bijv. via een app store of een van onze andere partners), uw betaling wordt uitgevoerd aan die partij, en u onderworpen bent aan de voorwaarden van die partij. Belangrijke informatie over facturering en verlenging staat in de algemene voorwaarden van deze derde partij. Meer informatie hierover is te vinden in onze Gebruiksvoorwaarden.
1. Onze Eurosport Passen
1.1 EUROSPORT MAANDABONNEMENT
Wat is een Eurosport Maandabonnement?
Met een Eurosport Maandabonnement krijgt u toegang tot live en on-demand Eurosport Content voor een minimumperiode van één maand.
Wordt het abonnement automatisch verlengd?
Ja. Het abonnement wordt elke maand automatisch verlengd, tenzij u uw inschrijving beëindigt vóórdat uw volgende toegangsmaand begint of voor het einde van een gratis toegangsperiode.
Wanneer schrijven wij uw betaling af?
Het bedrag dat u dient te betalen, wordt via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag dat u zich inschrijft voor een Eurosport Maandabonnement (en vanaf dan rond dezelfde tijd van elke verlengde maand) tenzij wij u iets anders mededelen (bijvoorbeeld als er een gratis toegangsperiode van toepassing is, zie hieronder).
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Maandabonnement met een gratis toegangsperiode:
  • verzamelen wij uw betaalgegevens op de dag van inschrijving, maar brengen wij u niets in rekening tot het einde van de gratis toegangsperiode;
  • wordt uw Eurosport Maandabonnement aan het einde van de gratis toegangsperiode automatisch omgezet in een betaald abonnement; en
  • wordt het bedrag via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag van automatische omzetting (en vanaf dan elke maand rond dezelfde dag).
Hoe lang heb ik toegang?
Met een Eurosport Maandabonnement hebt u toegang voor een minimumperiode van één maand. Deze minimale periode begint elke maand op de datum dat wij de betaling voor die toegangsmaand afschrijven.
Uw Eurosport Maandabonnement wordt continue verlengd, tenzij u uw abonnement conform onze Gebruiksvoorwaarden opzegt, zoals hieronder verder beschreven wordt.
Hoe zeg ik mijn abonnement op?
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Maandabonnement met een gratis toegangsperiode, kunt u uw inschrijving op elk gewenst moment annuleren voordat de gratis toegangsperiode eindigt door naar uw account te gaan en de online aanwijzingen te volgen om uw automatische verlenging op te zeggen. U blijft tot het einde van de gratis toegangsperiode toegang houden, en er wordt geen betaling afgeschreven.
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Maandabonnement met een gratis toegangsperiode en deze inschrijving automatisch is omgezet in een betaald abonnement, of als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Maandabonnement zonder gratis toegang, kunt u uw inschrijving op elk gewenst moment beëindigen voordat uw volgende toegangsmaand begint door naar uw account te gaan en de online aanwijzingen te volgen om uw automatische verlenging op te zeggen. U blijft tot het einde van de maand waarvoor u hebt betaald, toegang houden tot de desbetreffende Eurosport Content. Er vindt geen terugbetaling plaats. Daarna worden er geen betalingen meer afgeschreven.
Als u zich via een derde partij (bijv. via een app store of een van onze partners) hebt ingeschreven voor een Eurosport Maandabonnement en u uw abonnement wilt opzeggen, dient u dit via die derde partij te doen. In een dergelijk geval moet u bijvoorbeeld naar uw account bij een derde partij gaan en het automatisch verlengen uitschakelen voor Eurosport Player.
1.2 EUROSPORT JAARABONNEMENT
Wat is een Eurosport Jaarabonnement?
Met een Eurosport Jaarabonnement krijgt u toegang tot live en on-demand Eurosport Content, met een minimumperiode van één jaar.
Wordt het abonnement automatisch verlengd?
Ja. Het abonnement wordt elk jaar automatisch verlengd tenzij u uw inschrijving beëindigt vóór uw volgend toegangsjaar zal beginnen of voor het einde van een gratis toegangsperiode.
Wanneer schrijven wij uw betaling af?
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Jaarabonnement dat jaarlijks vooruit moet worden betaald, wordt het bedrag van de vooruitbetaling via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag dat u zich inschrijft (en vanaf dan rond dezelfde tijd van elk verlengd jaar) tenzij wij u iets anders mededelen (bijvoorbeeld als er een gratis toegangsperiode van toepassing is, zie hieronder).
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Jaarabonnement dat jaarlijks in termijnen moet worden betaald, wordt de eerste termijn via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag dat u zich inschrijft (en vanaf dan rond dezelfde tijd van elke maand voor het resterende jaar en in elk verlengd jaar) tenzij wij u iets anders mededelen (bijvoorbeeld als er een gratis toegangsperiode van toepassing is, zie hieronder).
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Jaarabonnement met een gratis toegangsperiode:
  • verzamelen wij uw betaalgegevens op de dag van inschrijving, maar brengen wij u niets in rekening tot het einde van de gratis toegangsperiode;
  • wordt uw Eurosport Jaarabonnement aan het einde van de gratis toegangsperiode automatisch omgezet in een betaald abonnement; en
  • wordt het bedrag via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag van automatische omzetting (en dan, in het geval van een Eurosport Jaarabonnement dat jaarlijks vooruit moet worden betaald, elk jaar daarna op of rond dezelfde dag, en in het geval van een Eurosport Jaarabonnement dat in termijnen moet worden betaald, elke maand daarna op of rond dezelfde dag voor de rest van het jaar en in elk verlengd jaar).
Hoe lang heb ik toegang?
Met een Eurosport Jaarabonnement hebt u toegang voor een minimumperiode van één jaar.
In het geval van een Eurosport Jaarabonnement dat jaarlijks vooruit moet worden betaald, begint de minimale periode elk jaar op de datum dat wij uw betaling afschrijven.
In het geval van een Eurosport Jaarabonnement dat in termijnen moet worden betaald, begint de minimale periode elk jaar op de datum dat wij uw eerste periode voor dat jaar afschrijven.
Uw Eurosport Jaarabonnement wordt verlengd tenzij u uw abonnement conform onze Gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder verder beschreven wordt.
Hoe zeg ik mijn abonnement op?
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Jaarabonnement met een gratis toegangsperiode, kunt u uw inschrijving op elk gewenst moment annuleren voordat de gratis toegangsperiode eindigt door naar uw account te gaan en de online aanwijzingen te volgen om uw automatische verlenging op te zeggen. U blijft tot het einde van de gratis toegangsperiode toegang houden, en er wordt geen betaling afgeschreven.
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Jaarabonnement met een gratis toegangsperiode en deze inschrijving automatisch is omgezet in een betaald abonnement of, als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Jaarabonnement zonder gratis toegang, kunt u uw inschrijving op elk gewenst moment beëindigen voordat uw volgende toegangsjaar begint door naar uw account te gaan en de online aanwijzingen te volgen om uw automatische verlenging op te zeggen.
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Jaarabonnement dat jaarlijks vooruit moet worden betaald, blijft u tot het einde van de huidige minimale periode toegang houden tot de desbetreffende Eurosport Content. Er wordt geen terugbetaling gedaan. Daarna worden er geen betalingen meer afgeschreven. Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Jaarabonnement dat in termijnen moet worden betaald, blijft u tot het einde van de huidige minimale periode toegang tot de desbetreffende Eurosport Content houden. U moet alle verschuldigde termijnen betalen die nog niet zijn betaald. Daarna worden er geen betalingen meer afgeschreven.
Als u zich via een derde partij (bijv. via een van onze partners) hebt ingeschreven voor een Eurosport Jaarabonnement en u uw abonnement wilt opzeggen, dient u dit via die derde partij te doen. In een dergelijk geval moet u bijvoorbeeld naar uw account bij een derde partij gaan en het automatisch verlengen uitschakelen voor Eurosport Player.
1.3 EUROSPORT EVENEMENTPAS
Met een Eurosport Evenementpas hebt u alleen toegang tot één of meer specifiek(e) sportevenement(en), bijvoorbeeld één toernooi of wedstrijd.
Uw Eurosport Evenementpas wordt niet automatisch verlengd, en biedt u alleen toegang tot het/de specifiek(e) beschikbare sportevenement(en) als deel van die Eurosport Evenementpas voor de periode die bij uw aankoop is vermeld.
Het bedrag wordt via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag dat u zich inschrijft voor uw Eurosport Evenementpas.
1.4 EUROSPORT DAGPAS
Met een Eurosport Dagpas hebt u voor een periode van 24 uur opeenvolgend toegang tot live en on-demand Eurosport Content vanaf de datum en tijd van uw aankoop.
Uw Eurosport Dagpas wordt niet automatisch verlengd.
Het bedrag wordt via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag dat u zich inschrijft voor uw Eurosport Dagpas.
1.5 EUROSPORT SEIZOENSABONNEMENT
Wat is een Eurosport Seizoensabonnement?
Een Eurosport Seizoensabonnement dat u toegang geeft tot een seizoen van één of meer sporten, ofwel tot een specifieke competitie, reeks toernooien of wedstrijden live en on-demand.
Wordt het abonnement automatisch verlengd?
Ja. Het wordt elk seizoen automatisch verlengd, tenzij u uw inschrijving beëindigt vóór uw toegang tot het volgend seizoen zal beginnen of voor het einde van een gratis proefperiode.
Wanneer schrijven wij uw betaling af?
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Seizoensabonnement dat elk seizoen vooruit moet worden betaald, wordt uw betaling via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag dat u zich inschrijft (en vanaf dan rond dezelfde tijd van elk verlengd seizoen) tenzij wij u iets anders mededelen (bijvoorbeeld als er een gratis toegangsperiode van toepassing is, zie hieronder).
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Seizoensabonnement dat vooruit moet worden betaald, wordt de eerste vooruitbetaling via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag dat u zich inschrijft (en vanaf dan rond dezelfde tijd van elke maand voor het resterende seizoen en in elk verlengd seizoen) tenzij wij u iets anders mededelen (bijvoorbeeld als er een gratis toegangsperiode van toepassing is, zie hieronder).
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Seizoensabonnement met een gratis toegangsperiode:
  • verzamelen wij uw betaalgegevens op de dag van inschrijving, maar brengen wij u niets in rekening tot het einde van de gratis toegangsperiode;
  • wordt uw Eurosport Seizoensabonnement aan het einde van de gratis toegangsperiode automatisch omgezet in een betaald abonnement; en
  • wordt het bedrag via de betaalmethode die u hebt gekozen, afgeschreven op de dag van automatische omzetting (en dan, in het geval van een Eurosport Seizoensabonnement dat jaarlijks vooruit moet worden betaald, elk verlengd seizoen daarna op of rond dezelfde dag, en in het geval van een Eurosport Seizoensabonnement dat in termijnen moet worden betaald, elke maand daarna op of rond dezelfde dag voor de rest van het seizoen en in elk verlengd seizoen).
Hoe lang heb ik toegang?
Met een Eurosport Seizoensabonnement hebt u toegang voor een minimumperiode van één seizoen.
In het geval van een Eurosport Seizoensabonnement dat jaarlijks vooruit moet worden betaald, begint de minimale periode elk seizoen op de datum dat wij uw vooruitbetaling voor dat toegangsseizoen afschrijven.
In het geval van een Eurosport Seizoensabonnement dat in termijnen moet worden betaald, begint de minimale periode elk seizoen op de datum dat wij uw eerste betalingstermijn voor dat toegangsseizoen afschrijven.
Uw Eurosport Seizoensabonnement wordt verlengd, tenzij u uw abonnement conform onze Gebruiksvoorwaarden opzegt, zoals hieronder verder beschreven wordt.
Hoe zeg ik mijn abonnement op?
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Seizoensabonnement met een gratis toegangsperiode, kunt u uw abonnement op elk gewenst moment annuleren voordat de gratis toegangsperiode eindigt door naar uw account te gaan en de online aanwijzingen te volgen om uw abonnement op te zeggen. U blijft tot het einde van de gratis toegangsperiode toegang houden, en er wordt geen betaling afgeschreven.
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Seizoensabonnement met een gratis toegangsperiode en deze inschrijving automatisch is omgezet in een betaald abonnement of, als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Seizoensabonnement zonder gratis toegang, kunt u uw inschrijving op elk gewenst moment beëindigen voordat uw volgende seizoen begint door naar uw account te gaan en de online aanwijzingen te volgen om uw automatische verlenging op te zeggen.
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Seizoensabonnement dat vooruit moet worden betaald, blijft u tot het einde van de huidige minimale periode toegang houden tot de desbetreffende Content. Er wordt geen terugbetaling gedaan. Daarna worden er geen betalingen meer afgeschreven.
Als u zich hebt ingeschreven voor een Eurosport Seizoensabonnement dat in termijnen moet worden betaald, blijft u tot het einde van de huidige minimale periode toegang houden tot de desbetreffende Content. U moet alle verschuldigde termijnen betalen die nog niet zijn betaald. Daarna worden er geen betalingen meer afgeschreven.
Als u zich via een derde partij (bijv. via een app store of een van onze partners) hebt ingeschreven voor een Eurosport Seizoensabonnement en u uw abonnement wilt opzeggen, dient u dit via die derde partij te doen. In een dergelijk geval moet u bijvoorbeeld naar uw account bij een derde partij gaan en het automatisch verlengen uitschakelen voor Eurosport Player.
2. Een andere Eurosport Pas instellen om te beginnen wanneer uw huidige Eurosport Pas afloopt
U kunt een andere Eurosport Pas instellen die automatisch in werking treedt wanneer uw huidige Eurosport Pas afloopt. U kunt bijvoorbeeld besluiten om over te stappen naar een Maand- of Jaarabonnement, of gebruikmaken van een promotieprijs of een speciale aanbieding waarvoor u in aanmerking komt.
Zodra u een nieuwe Eurosport Pas hebt ingesteld, kunt u de details van uw huidige Eurosport Pas en uw aankomende Eurosport Pas zien in het onderdeel Abonnement Beheren in uw account.
Wanneer kan ik een andere Eurosport Pas instellen?
U kunt een andere Eurosport Pas instellen wanneer:
(i) u zich direct bij ons inschrijft; en
(ii) u in aanmerking komt om dit te doen.
Wij zullen u informeren wanneer u in aanmerking komt om een andere Eurosport Pas in te stellen, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een aanbieding, voordat u zich inschrijft. Deze functie is niet beschikbaar wanneer u zich abonneert via een derde partij (bijv. via een app store of een van onze andere partners).
Wanneer u tijdens uw huidige abonnement een andere Eurosport Pas instelt, wordt de automatische verlenging van uw huidige Eurosport Pas automatisch uitgeschakeld. Uw nieuwe Eurosport Pas wordt niet direct geactiveerd maar treedt aan het einde van uw huidige minimumperiode in werking.
Wanneer schrijven wij uw betaling af?
De betaling van uw nieuwe Eurosport Pas wordt op de datum van inwerkingtreding afgeschreven, via de door u gekozen betaalmethode. Dit is de dag nadat de minimumperiode van uw huidige Eurosport Pas is verstreken.
Indien uw nieuwe Eurosport Pas een gratis toegangsperiode heeft, gaat de gratis toegangsperiode in op de dag nadat uw huidige Eurosport Pas is verlopen. De betaling van uw nieuwe Eurosport Pas wordt direct na afloop van de gratis toegangsperiode in rekening gebracht.
Toekomstige betalingen zullen afhangen van het type Eurosport Pas dat u hebt ingesteld. Zie onderdeel 1 hierboven voor de betalingsgegevens met betrekking tot de verschillende beschikbare Eurosport Passen.
Kan ik van gedachten veranderen over de nieuwe Eurosport Pas?
U kunt een nieuwe Eurosport Pas op elk gewenst moment annuleren voordat deze van kracht wordt door naar uw Account te gaan en de online aanwijzingen te volgen om een aankomende pas te annuleren. U blijft toegang hebben tot uw huidige Eurosport Pas tot het einde van uw huidige abonnementsperiode.
Als er eenmaal een betaling is gedaan voor uw nieuwe Eurosport Pas, is de manier waarop u uw abonnement kun beëindigen afhankelijk van het type Eurosport Pas waarop u zich heeft geabonneerd. Zie hierboven voor meer informatie over hoe u de verschillende beschikbare Eurosport Passen kunt opzeggen.
Laatst bijgewerkt op: April 2020